Petroleumstilsynet har gjennomført et tilsyn mot ledelse og reduksjon av storulykkerisiko i North Atlantic Drilling Limited.

Tilsynet ble gjennomført 16. mars i år. Målet med tilsynet var ifølge Petroleumstilsynet (Ptil) å bekrefte at North Atlantic Drilling ivaretar myndighetenes og egne krav for å ivareta kontinuerlig forbedring mht. reduksjon av storulykkerisiko.

Ptil ville bli kjent med de arbeidsprosessene som selskapet mener resulterer i redusert storulykkerisiko. Dette inkluderer hvordan prosessene styres og hvordan organisasjonen som helhet er engasjert i arbeidet.

Videre ønsket Ptil å bli kjent med selskapets egenvurdering av dette forbedringsarbeidet, herunder oppnådd reduksjon av storulykkerisiko, og videre forbedringsarbeid i denne sammenheng.

Det ble ikke oppdaget noen avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet, ifølge Ptil.

– Tilsynsaktiviteten har gitt oss økt innsikt i selskapet og et bedre grunnlag for videre prioritering og oppfølging av selskapets aktiviteter, skriver Ptil i tilsynsrapporten.

Forrige artikkelProduksjonsnedgang i mars
Neste artikkelAker Solutions med milliardkontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR