Petroleumstilsynet har gitt Point Resources samtykke til bruk av innretningene på Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun i forbindelse med at selskapet overtar operatørskapet fra ExxonMobil.

Samtykket omfatter følgende innretninger:

  • Balder er et oljefelt i den sentrale delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er om lag 125 meter. Feltet er bygget ut med havbunnsbrønner som er koblet til et produksjons- og lagringsskip, Balder FPSO. Plan for utbygging og drift (PUD) for Balder ble godkjent i 1996 og produksjonen startet i 1999.
  • Ringhorne er en del av Balderfeltet. Ringhorne ligger ni kilometer nord for Balder FPSO, og er bygget ut med en kombinert bolig-, bore- og brønnhodeinnretning (Ringhorne). Ringhorneinnrentningen er knyttet til Balder-skipet og Jotun-skipet for prosessering, råoljelagring og gasseksport. Produksjonen fra Ringhorne startet i 2003.
  • Ringhorne Øst er et oljefelt nordøst for Balder i den sentrale delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er om lag 130 meter. Plan for utbygging og drift (PUD) for Ringhorne Øst ble godkjent i 2005. Feltet er knyttet til Ringhorne-innretningen og startet produksjonen i 2006. Feltet er bygget ut med fire produksjonsbrønner boret fra Ringhorne-innretningen på Balder.
  • Jotun er et oljefelt 25 kilometer nord for Balder i den sentrale delen av Nordsjøen. Vanndybden er 126 meter. Feltet ble bygget ut med Jotun A, et kombinert produksjons- og lagerskip (FPSO), og brønnhodeinnretningen Jotun B. Produksjonen startet i 1999 og pågikk fram til slutten av 2016.

Ifølge disponeringsvedtaket skal Jotun B fjernes innen 2019. Jotun A blir brukt videre av Balder, Ringhorne og Ringhorne Øst, fram til disse feltene slutter å produsere. Jotun A skal fjernes innen 2023.


Point Resources snakker om sine planer på norsk sokkel på Operatørkonferansen i Stavanger 15. og 16. november.

Se program og meld deg på i dag!

Forrige artikkelTruer med streik i Force Technology
Neste artikkelDette var uhellene på sokkelen i uke 42

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR