Kun papirarbeid gjenstår før «Polar Pioneer» igjen er klar for å bore den omdiskuterte avgrensningsbrønnen inn i Snøhvits oljesone.

Av Øyvind Midttun

– Å få tilbake «Polar Pioneer» skjer gjennom en formell prosess, og jeg vil ikke forskuttere noe. Men Statoil har ingen indikasjoner som tyder på at Polar Pioneer ikke kan brukes i den planlagte boringen i forbindelse med Snøhvit oljesone i andre kvartal 2007, sier informasjonssjef Jone Stangeland i Statoil.

«Polar Pioneer» var egentlig klar for Snøhvit. Men da rettighetshaverne i januar bestemte seg for å droppe boringen av en avgrensningsbrønn i Snøhvits oljesone, ble riggen omdisponert til oppgaver på det Statoil-opererte Norne-feltet.

I følge Oljedirektoratet kan gassfeltet Snøhvit inneholde opp mot 100 millioner fat olje. Avgrensingsbrønnen «Polar Pioneer» skal bore skal gi mer informasjon om utvinnbare oljereserver, samt gi bedre oversikt over gassreservene i den vestlige delen av Snøhvit-strukturen.

Rettighetshaverne har aldri vært jublende glade for den tynne oljesonen i gassfeltet Snøhvit. Utvinniing av oljen var ikke en del av plan for utbygging og drift av feltet, men stigende oljepris og forsinket oppstart av gassproduksjonen har etterhvert gjort Statoil og Petoro, som til sammen har en eierandel på over 60 prosent i feltet, positive til å undersøke oljeutvinningen nærmere.

Men mindretallet blant rettighetshaverne – Total, Gaz de France, Amerada Hess og RWE Dea – var negative til oljen og sa nei til avgrensningsbrønnen. Før myndighetene rakk å presse dem til å endre standpunkt var altså «Polar Pioneer» lovet bort til Norne.

Men kontraordren er gitt og riggen er nå på vei tilbake. Bare formaliteter gjenstår, forteller Jone Stangeland.

– Jeg sjekket dette med Nornelisensen, og tilbakeføringen er formelt ikke på plass enda, sier han til petro.no

Avgrensingsbrønnen må bores før sommeren 2007 for at eventuell oljeproduksjon skal komme i gang før gasstrykket i Snøhvit blir for lavt. Resultatene fra avgrensningsbrønnen vil avgjøre om oljen skal utvinnes eller ei.

Rettighetshavere i Snøhvit er Statoil (33,53 prosent), Petoro (30,00), Total E&P Norge (18,40), Gaz de France (12,00), Amerada Hess Norge (3,26) og RWE Dea Norge (2,81).

Forrige artikkelGazprom: Svenskene er virkelighetsfjerne
Neste artikkelVurderer nytt boligkonsept på Ekofisk

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR