Lavere leverandørpriser og kansellering av delprosjekt er årsakene.

Investeringsanslaget for den Statoil-opererte utbyggingen av Polarled, rørledningen som skal knytte Norskehavet Nord –feltet Aasta Hansteen til Nyhamna-anlegget, er redusert med 10,4 prosent. Dette viser Olje- og energidepartementets (OED) oversikt, utarbeidet i juni i forbindelse med Statsbudsjettet.

I kroner og øre er reduksjonen i investeringsanslaget på NOK 2,6 milliarder siden PAD (Plan for Anlegg og Drift) ble innlevert våren 2013. Dette betyr at prosjektet blir mindre sårbart for svingningene i gassmarkedet , noe som ble brukt som et ankepunkt og som vikarierende motiv i debatten i forkant av PUD-godkjenningen. Mens den opprinnelige prislappen var på NOK 25,221 milliarder, er investeringsestimatet nå redusert til NOK 22,607 milliarder.

Prosjektendring og bedre priser

– En del av dette skyldes at en del av prosjektet, Kristin gasseksportprosjekt, har blitt terminert , sier Statoils informasjonssjef for produksjon på norsk sokkel, Ørjan Heradstveit til Petro Media News.

– Ellers har det vært betydelige innsparinger i rørledningsdelen av prosjektet. Dette skyldes at prosjektet har oppnådd lavere leverandørpriser og positive synergier med andre rørprosjekt. sier han.

– Som operatør og største eier i Polarled er Statoil tilfreds med at rørdelen av prosjektet ligger an til å bli betydelig billigere enn det vi opprinnelig la til grunn. Dette bekrefter selskapets sterke kompetanse innen planlegging, anskaffelser og gjennomføring av store rørprosjekt.

Uttalelsene er helt i tråd med OEDs forklaring på de totale innsparingene, som kommer til tross for at kostnadsanslaget for modifikasjonene på Nyhamna har økt. Dette ifølge OED fordi har arbeidet har fått større omfang og vekt grunnet ”manglende modning av teknisk underlag ved investeringsbeslutning, ” som igjen har slått ut på ”prosjekteringsanskaffelser og konstruksjonsarbeid.”

– Positivt
– Dette ser vi positivt på, sier direktør i Nord-Norges største leverandørnettverk, Petro Arctic, Kjell Giæver.

– Vi vet at dette er et marginalt prosjekt og det er viktig at man lykkes å levere til riktig tid og pris. Byggingen av Aasta Hansteen og Polarled blir fulgt nøye med på i lys av Goliat-utbyggingen, og det er av stor betydning for selve prosjektet, men også for kommende prosjekter i nord, at man holder tidsplan og kostnader under kontroll.

Forrige artikkelBrønnstyringskontrakt til Ross Offshore
Neste artikkelMexicogolf-kontrakt til TGS

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR