Da Dea Norge valgte å trekke seg ut av Fogelberg-lisensen (433) i fjor, delte de andre eierne, Centrica (nå Spirit Energy) og Faroe Petroleum, andelen mellom seg.

Men nå er det kommet inn to nye eiere i lisensen.

Både polske PGNiG og nederlandske Dyas har valgt å investere i prosjektet.

PGNiG, som er en forkortelse for Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, er Polens største naturgasselskap. Selskapet er delprivatisert, og den polske staten eier fortsatt 71,88 prosent. Fra før eier selskapet andeler i blant annet Gina Krog og Skarv.

Dyas er en nykommer på sokkelen, og Fogelberg-lisensen vil bli selskapets første eiendel på norsk sokkel, forutsatt at transaksjonen godkjennes av norske myndigheter.

Avgrenses nå
Avgrensningsbrønnen som Island Innovator nå borer i lisensen vil avgjøre fremtiden til funnet. Medeier Faroe Petroleum hadde i så måte gode nyheter fra boringen for to uker siden.

«Reservoarkvaliteten er bedre enn i funnbrønnen, med en dypere gass-vann-kontakt», skrev Faroe i en børsmelding.

Et bra resultat fra avgrensningsbrønnen vil med stor sannsynlighet gi en ny utbygging og investeringer på flere milliarder kroner i Norskehavet.

– Dette er på mange måter «make or break» for Fogelberg. Prosjektet har lenge vært marginalt, og vi trenger mer informasjon før vi tar en eventuell beslutning om å bygge ut. Brønnen vi nå borer har til hensikt å teste både størrelsen og produksjonsegenskapene, så får vi se om vi blir fornøyd med svarene vi får, sa letesjef Viggo Tjensvoll i Spirit Energy til petro.no før resultatet fra brønnen var kjent.

Må levere PUD i 2019
Fogelberg-funnet er lokalisert 18 kilometer nord for Åsgard, og anslåtte volumer er per i dag på rundt 63 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav det meste er gass.

Spirit Energy og medeierne har valgt en subseatilknytning til Åsgard B-plattformen for utbyggingen.

Og i fjor fikk lisensen utsatt fristen for å levere inn en utbyggingsplan. Den nye fristen er 30. juni 2019.

Dette ifølge dokumenter petro.no har fått tilgang til.

«Rettighetshaverne har vurdert flere utbyggingsløsninger og valgt en havbunnsutbygging tilknyttet Åsgard B-plattformen. Den valgte løsningen innebærer gasstransport vil Åsgard Transport (ÅTS). Det er ikke ledig kapasitet i ÅTS før 2021. Rettighetshaverne i Fogelberg har booket kapasitet i ÅTS for gassårene 2021-2023», skrev Olje- og energidepartementet i et brev til Centrica, nå Spirit Energy, i februar 2017.

12 måneders borekampanje
Det er planlagt å bore tre produksjonsbrønner. Ett boresenter er det foretrukne alternativet, dette for å minimere oppkoblingskostnadene og for å unngå flytting av riggen. Borekampanjen er estimert til å vare i omtrent 12 måneder.

Investeringene for utbyggingen er tidligere anslått til å bli mellom 7 og 11 milliarder kroner. Det er dog å forvente at dette anslaget er blitt betydelig redusert siden den gang.

Departementet har samtidig gjort det klart at utvinningstillatelsen vil falle bort dersom eierne ikke leverer en utbyggingsplan neste sommer.

Forrige artikkel– Chrysaor, Point og Ineos vil by på VNG
Neste artikkelTransocean Barents slapp ut 28.000 liter borevæske

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR