Hadde man boret Aldous/Avaldsnes om Lofoten-området var åpent for oljeleting? spør analytiker Bent Mathisen.

Kommentar av Bent Mathisen:

Bent Mathisen er senior markedsanalytiker innenfor
oljeservice. Han er autorisert finansanalytiker fra Norges
Handelshøyskole og innehar en mastergrad i finans fra
University of Wyoming. Han har tidligere blant annet
vært redaktør og analytiker i Morningstar og økonomisjef
innen kommunal sektor.

De siste rapportene fra Aldous Major/Avaldsnes funnet kan tyde på at dette er det største oljefunnet på norsk sokkel siden 1980-tallet, og
det største i verden så langt i år. Men hadde man boret disse brønnene om områdene rundt Lofoten (Nordland VI og VII og Troms II) hadde vært
åpnet for oljeleting?

Petro 2011 konferansen er nettopp avviklet i Harstad og oljedirektør Bente Nyland la i den anledning frem fire mulige scenarioer for norsk
fremtidig olje- og gassproduksjon. To svært optimistiske og to som ligner de prognosene vi tidligere har sett fra Oljedirektoratet. I lys
av Aldous Major/Avaldsnes-funnet i Nordsjøen og Skrugard i Barentshavet er det naturlig at man blir optimistisk.

Viser det seg at Aldous/Avaldsnes ligger i den øvre delen av estimatet på 400 millioner til 1,2 milliarder fat utvinnbare olje, er det det største oljefunnet i verden hittil i år. Når vi i tillegg vet at Statoil fant opptil 500 millioner fat utvinnbare olje i Barentshavet tidligere i år, lover dette godt for fremtiden på norsk sokkel.

Olje versus gass
Det kanskje mest positive med disse funnene er at det er olje man har funnet, og ikke gass. Spesielt viktig er dette ettersom man de siste
årene har sett at gassprisen ikke lenger følger oljeprisen. Mens man fortsatt er bekymret for leveringssikkerheten til olje (eller «peak
oil»), og ser for seg at oljeprisen vil fortsette å stige i årene fremover, er situasjonen annerledes for gass.

Med de enorme skifergassfunnene som er gjort i USA, ser landet nå ut til å bli selvforsynt med gass, noe man ikke trodde bare for noen få år siden. Samtidig snakker man om at det kan være store gass ressurser også på andre kontinenter, noe som kan være med på å holde gass prisen lav fremover.

Store skuffelser i fjor
Det var på tide. De siste par årene er det nemlig gjort flere skuffende boringer på norsk sokkel, først og fremst i Norskehavet, et område Oljedirektoratet hadde store forventinger til, men som de nedjusterte i sin siste ressursrapport. Blant de største skuffelsene var Victoria, som både oljedirektoratet og ikke minst operatøren Total hadde enorme forventninger, men som viste seg å være mye mindre enn forventet. Det
samme var tilfellet med de Shell-opererte prospektene Gro og Dalsnuten, som også viste seg å være tørre.

Et resultat av Nei til boring utenfor Lofoten
Når vi ser tilbake på Aldous/Avaldsnes og ser hva det funnet betyr for den økte optimismen i Nordsjøen, er det naturlig å spørre seg hva som ville skjedd med dette området om Nordland VI, VII og Troms II hadde blitt åpnet for oljeboring for noen år siden. Hadde områdene utenfor Lofoten vært åpnet for leteboring, er det lett å tenke seg at man da kanskje hadde sett helt bort fra Nordsjøen og heller brukt ressursene rundt Lofoten. Slik sett skal vi kanskje være glad for at områdene rundt Lofoten ikke er åpnet ennå?

Samtidig må vi ikke glemme at om vi skal nå de positive fremtidsscenarioene som Oljedirektoratet har fremvist i Harstad. De viser en økning i olje- og gassproduksjonen på mellom 300 og 400 millioner Sm3 oljeekvivalenter fra 2025 (vi produserer i dag litt over 200 millioner Sm3). Skal dette bli en realitet må vi finne nye felt i størrelsesorden Aldous/Avaldsnes annethvert år.

Trenger fortsatt fokus på økt utvinning
I euforien etter året store funn må vi huske på hovedpunktene fra åm-utvalgets rapport som kom tidligere i år, som viser hvor store
ressurser det fortsatt er mulig og hente opp av havbunnen utenfor Norge om man investerer tilrekkelig i økt utvinning. Det er viktig både med tanke på arbeidsplasser, økt effektivitet og for inntektene til statskassen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR