Ett av selskapets forretningsområder vil ha en overtallighet på cirka 70 ansatte fra høsten av.

– Markedet for servicebedriftene innenfor olje og gass er krevende. Situasjonen ser ut til å vedvare utover i 2016, og sannsynligvis også inn i 2017. Det skriver Prezioso Linjebygg i en melding.

– På sikt er våre markedssegment, som primært ligger innenfor drift og vedlikehold, forventet å få en bedring igjen, skriver selskapet videre.

Dette er drevet av aldringen av eksisterende installasjoner, og at flere nye felt er under utbygging.

Prezioso Linjebygg arbeider innenfor tre forretningsområder. Ett av dem har betydelig svekket ordreinngang og vil ha en overtallighet på ca. 70 ansatte fra høsten 2016, ifølge selskapet. De fleste er offshoreansatte, men det er også en del landansatte.

I et annet forretningsområde opplever selskapet derimot vekst og ansetter personell.

– Vi regner derfor med at noen av de overtallige kan tilbys annen stilling i dette forretningsområdet. Dette vil bli klarlagt når drøftingsmøter med berørt personell er gjennomført, heter det videre.

Siden nedgangen i oljeindustrien begynte i 2014 har cirka 100 ansatte mistet jobben i selskapet.

– På grunn av solid ordrereserve totalt sett, og oppbemanning i et annet forretningsområde, regner vi imidlertid med å være omtrent like mange ansatte ved kommende årsskifte som tidligere, vel 600, ifølge Prezioso Linjebygg.

Forrige artikkelLeteuken – Uke 15, 2016
Neste artikkelUstabil oljepris før Doha-møtet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR