Prezioso Linjebygg AS er tildelt en rammekontrakt av Eni Norge AS.

Kontrakten gjelder ISO Service (isolasjon, stillas og overflatebehandling), samt tilkomstteknikk, sveisehabitat og relatert engineering for Goliat-plattformen.

Kontrakten trer i kraft umiddelbart, og arbeidene offshore startes opp i første kvartal 2017 etter nærmere avtale.

Kontrakten har en varighet på 3 år samt 3 opsjonsperioder på ett år hver, til sammen inntil 6 år. Kontraktens verdi kan komme opp i omkring NOK 200 millioner, avhengig av hvor mange opsjonsperioder som utøves.

– Håper på et langt og godt samarbeid

–  Vi er svært fornøyd med tildelingen av denne kontrakten, og vi ser frem til å starte arbeidet på norsk sokkels nordligste produksjonsplattform, sier administrerende direktør Kristoffer B. Jenssen i Prezioso Linjebygg AS.

– Linjebygg er et kjent navn i Finnmark, fra tidligere tiders utbygging av kraftnettet. Nå kommer vi tilbake for å vedlikeholde Goliat, og vi håper på et langt og godt samarbeid med miljøet i Hammerfest, sier han.

Goliat er et oljeproduserende felt i Barentshavet, 85 km nordvest for Hammerfest. Feltet er bygget ut med en FPSO Plattformen er en FPSO (flytende enhet for produksjon, lagring og lasting av olje). Eni Norge er operatør på feltet.

Prezioso Linjebygg er etablert i Molde, Trondheim, Stavanger, Bergen og Harstad, og vil nå også etablere kontor i Hammerfest. Selskapet er en del av PREZIOSO Linjebygg Group, et konsern med base i Frankrike og aktivitet i 14 land. Gruppen har ca. 5.000 ansatte globalt, og en omsetning på ca. NOK 4,5 milliarder.

Forrige artikkelSemco Maritime sikrer seg rammeavtale med Aker BP
Neste artikkelBrann på «Scarabeo 5»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR