Statoil vil ha på plass permanent seismikk på Grane-feltet.,Statoil henter i dag opp 50 prosent av oljen i reservoarene sine, mens gjennomsnittet i verden ligger på 35 prosent. Selskapet har et langsiktig mål om å komme opp på 60 prosent.

Som et grep for å nå dette målet har selskapet søkt Miljødirektoratet om tillatelse til graving og steindumping på Grane-feltet i Nordsjøen i perioden april til desember i år, en aktivitet som er knyttet til installasjon av permanent reservoarovervåkningssystem (PRM).

Prosjektet innebærer at omtrent 162 km seismiske kabler vil bli installert på sjøbunnen over et areal på ca. 50 km2. Hensikten med PRM-systemet er å oppnå forbedret og hyppigere innsamling av seismiske data for å øke forståelsen av reservoarforholdene og dermed gi grunnlag for økt oljeutvinning.

LES OGSÅ: Seismikkabler skal gi mer olje

Det er over ett år siden Statoil første gang luftet tankene om å bygge ned permanente seismikksystemer på Grane.

– Dette vil gi hyppigere og bedre seismiske bilder av endringer i reservoarene, og mer kunnskap om reservoaret gir mer olje. Med dagens oljepris, regner vi med å ta ut ekstra olje verdt 19 milliarder kroner på de to feltene, sa Statoil den gang.

Bedre bilder og bedre forståelse
Ved vanlig seismikkinnsamling taues lyttekabler etter en båt som sender ut et lydsignal. PRM-teknologien går ut på at lyttekablene graves ned i på havbunnen permanent. Når selskapet ønsker å samle inn seismikk, sendes et fartøy med signalkilde over feltet. Kablene på havbunnen registrerer signalene og sender dem til plattformen og til land der de tolkes.

– Dette gir oss et bilde over endringene i reservoarene over tid, noe som er viktig for å plassere brønnene bedre for å få mest mulig ut av feltet. Vi har lang erfaring med å monitorere olje- og gassreservoarene, men dette er første gang Statoil tar i bruk permanente systemer, sa Bjørn Kåre Viken, fungerende leder for Technology Excellence i Statoil.

Forrige artikkelEMGS med Apache-kontrakt
Neste artikkelOppsigelser hos Westcon

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR