Petroleumstilsynset er i mål med granskingen av en kondensatlekkasje på Gjøa 21. juni.

Den direkte årsaken til lekkasjen var utmattingsbrudd i sveis på en rørstuss montert på en kondensatpumpe tilknyttet systemet for rekompresjon av gass.

I forbindelse med nødavstenging ble det registrert at en nødavstengingsventil oppstrøms lekkasjestedet ikke stengte.

Beredskapsledelsen ombord besluttet å evakuere 19 personer til land. Det var 49 personer om bord (POB) før evakuering. Situasjonen på Gjøa var normalisert kl. 22.09.

«I vår gransking av hendelsen har vi funnet at Engie har hatt manglende vedlikehold på nødavstengingsventiler med tilhørende aktuatorer. Problemene har vært kjent over lengre tid, men ble ikke utbedret», skriver Ptil på sin nettside.

På bakgrunn av funnene som er gjort i granskingen, har Ptil varslet Engie om pålegg om å «gjennomføre nødvendige tiltak slik at sikkerhetskritisk utstyr driftes, testes og vedlikeholdes på en måte som sikrer at barrierene er ivaretatt til enhver tid.»

Frist for å etterkomme pålegget settes til 2.2.2018.

Forrige artikkelRidge og Ocean Maxwell slår seg sammen
Neste artikkel– Vi har utviklet «the missing link» for fremtidens subseateknologi

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR