Produksjonen på Huntington-feltet på britisk sektor er gjenopptatt etter å ha vært stengt av sikkerhetsmessige grunner.,- Noreco er informert av operatøren på Huntington-feltet, E.ON UK E&P, om at produksjonen ble gjenopptatt 19. august 2013 etter at den ble stengt ned av sikkerhetsmessige årsaker den 8. august, skriver Noreco i en melding.

Ifølge selskapet skyldes den midlertidige nedstengningen av Huntington-feltet uavklarte forhold relatert til ventilasjonsanlegget til oljelageret ved lav vindhastighet.

Det er kun produsert små volum siden 19. august, og produksjonen er fremdeles avhengig av værforholdene. Den permanente, lukkede løsning som erstatter ventilasjonsanlegget planlegges ferdigstilt i uken 35.

Frem til dette er gjennomført vil produksjonen stenges ned hvis vindhastigheten blir lavere enn om lag 10 knop. Når det permanente systemet for lukket håndtering av avgasser er operativt, forventes produksjonen å kunne økes til nivåene før nedstengningen, om lag 27.000 foed (23.400 fat olje per dag og 20 millioner kubikkfot naturgass per dag.) Dette representerer 5.400 foed net til Noreco.

I produksjonsoppbyggingsfasen vil den endelige ferdigstillelsen og igangkjøringen av det andre gasskompresjonstoget om bord på plattformen, tidligere referert til som tog A, kunne skje. Når denne kompressoren er bekreftet i orden, er produksjonen forventet å nå full kapasitet.

Eierandelene i Huntingtonfeltet er E.ON E&P UK Ltd (25 prosent, operatør), Premier Oil plc (40 prosent), Noreco Oil UK Ltd (20 prosent), og Iona Energy (15 prosent).

Forrige artikkelØkt oljeutvinning gjennom robotteknologi
Neste artikkelVil ha robotteknologi i medielyset

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR