Norsk sokkel hører ikke på OPEC, og produserer som bare det.

På tross av at Kvitebjørn har vært stengt og Visund har hatt redusert produksjon, tikker produksjonen for desember 2008 inn godt over nivået for 2007. Vi hentet ut 10,8 millioner Sm3 olje, 9,9 milliarder Sm3 gass, 0,4 millioner Sm3 kondensat og 1,4 millioner Sm3 NGL i løpet av desember. Det samlede regnestykket blir at man produserte 1,1 millioner Sm3 oljeekvivalenter mer i desember 2008 enn i desember 2007.

Også året sett under ett gir en økning i produksjonen, på til sammen 4,1 millioner Sm3 oljeekvivalenter mer enn i 2007.

Siden bunnivå i september 08 har produksjonen steget jevnt og trutt til desember.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR