Norecos olje- og gassproduksjon utgjorde et snitt på 14.050 fat oljeekvivalenter per dag i april. Produksjonen fra Siri-området økte med elleve prosent fra mars.

Siri-feltet produserte 7.60 fat per dag, Nini øst 8.225 fat per dag, Nini 4.150 fat per dag og Cecilie 450 fat per dag. Norecos nettoandel av den samlede produksjonen på 20.500 fat er 7.825 fat per dag.

– Dette er en økning på 11 prosent fra mars, imidlertid har produksjonen fra området fortsatt ikke nådd det fulle potensialet på grunn av de tidligere rapporterte utfordringene knyttet til gasshåndteringskapasitet på Siri-feltet, skriver Noreco i en pressemelding.

Les også: Siri, Nini og Cecilie dobler for Noreco

For de øvrige feltene rapporteres det om en stabil produksjon sammenlignet med mars måned. Norecos nettoandel av Brage-produksjonen på 33.900 fat oljeekvivalenter per dag utgjorde 4.175 fat, mens Syd Arne produserte 23.275 fat per dag – netto 1.525 fat per dag for Noreco.

Netto produksjon fra feltene Enock og Lulita var på henholdsvis 200 og 325 fat oljeekvivalenter per dag. Noreco gjør oppmerksom på at produksjonsvolumene er foreløpige.

Netto realisert pris var på 82 dollar per fat oljeekvivalenter, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR