Økt tilgjengelighet på olje og høye priser vil føre til dalende etterspørsel, skriver Øystein Noreng i en kronikk.

,

Kronikken sto på trykk i VG 31. januar med tittelen «Kan føre Statoil ut av Algerie».

BI-professoren har petroleumsøkonomi som sitt fagfelt og baserer sine tanker på observasjoner og historiske forløpere. Han peker på at utsiktene i løpet av kort tid har endret seg fra knapphet på olje og vanskelig adgang til nye prospekter, til en overflod av olje på grunn av svekket økonomisk vekst etterfulgt av dårlig etterspørselen. I tillegg gjør tekniske nyvinninger at mer olje og gass kan utvinnes til forholdsvis lavere kostnader, samtidig som mange prospekter er blitt tilgjengelige for industrien.

«Gjennombrudd i forhold til ukonvensjonell olje og gass, først og fremst skiferolje og skifergass, har stor betydning i denne sammenhengen, men også for konvensjonell olje og gass har det skjedd viktige nyvinninger», skriver han, fulgt opp med:

«Stadige oppvurderinger av tilbudet av olje i forhold til en stagnerende eller svakt stigende etterspørsel underbygger inntrykket av overskudd.»

I sine betraktninger har han med at OPECs analyse antyder at verdens etterspørsel etter olje vil øke fra 81 mill. fat per dag i 2010 til 98 mill. fat per dag i 2035, en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,76 prosent. ExxonMobil har i sin siste analyse omtrent samme anslag.

I 2013 ligger den globale utvinningskapasiteten på over 90 mill. fat/dag

Prisfall og OPECs reaksjoner
«Til tross for utsikter til et overskudd i oljemarkedet stimulerer høye oljepriser fortsatt store investeringer i leting og utbygging av ny kapasitet. Hverken OPEC eller ExxonMobil drøfter oljeprisen, men utfallet kan bli en overflod av olje. Markedet vil kreve en klarering ved lavere priser», skriver Noreng.

Han forklarer at lavere priser vil styrke oljens konkurranseevne overfor andre energikilder, herunder fornybar energi. En mulig balansepris tror han vil være 70-80 dollar per fat, godt under dagens 110 dollar per fat for Brentolje. Han skriver følgende om OPECs reaksjoner:

«Erfaringsmessig vil OPEC trolig først prøve å hindre et prisfall ved en strammere kvoteordning, selv med tap av markedsandel og inntekter til fordel for andre produsenter. Mange av medlemslandene i OPEC har i senere år lagt seg opp betydelige reserver som eventuelt vil kunne tillate en midlertidig nedgang i eksportvolumet»

Noreng avslutter med å påstå at oljeselskapene vil trekke seg ut av politisk vanskelige områder, som for eksempel Sør-Irak, kanskje også Algerie, og holde en lav profil i vanskelige og kostbare prospekter, som store havdyp og Arktis.

Han spår også at leverandørindustrien blir nødt til å slankes, og at Norge må finne seg i å senke kostnadsnivået i oljevirksomheten som i resten av økonomien for å bevare konkurranseevnen.

Kronikken i sin helhet finnes her .

Forrige artikkelAp går inn for å åpne Lofoten
Neste artikkelNyhetsmagasin tror Norge er et OPEC-land

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR