Siden forrige anslag i fjor, har 12 byggeprosjekter på norsk sokkel kuttet prisen med totalt 10,5 milliarder kroner.

Det viser tall i Statsbudsjettet.

Det største kuttet finner vi på Johan Sverdrup fase 1.

Her er prisen nå nede i 102,5 milliarder kroner. Det alene er ned 6,8 på ett år og ned 22 milliarder totalt.

– Mesteparten av reduksjonene kommer som følge av at alle de store prosjekterings-, fabrikasjons- og installasjonskontraktene ble tildelt til gunstige markedsvilkår i 2015 og 2016, og reduksjoner som følge av effektiv prosjektgjennomføring. Reduksjonen kommer også som resultat av mer effektive boreoperasjoner og god kontroll på arbeidsomfanget, heter det om reduksjonene på Johan Sverdrup.

Også prosjekter som Maria og Aasta Hasteen faller i pris.

Om Aasta Hansteen:

– Siden desember 2015 har operatøren sett en tydeleg forbedring i framdriften ved verftet, og framdriften i prosjektet er nå god. Reduksjoner sidan rapporteringen i fjor skyldes i hovedsak bedre prosjektgjennomføring gjennom reduserte kostnader til boring og bygging av plattformen.

Om Maria:

Reduksjonen skyldes fordelaktige markedsforhold, mer effektive boreoperasjoner, få endringer i prosjektet sammenliknet med PUD, og kortere gjennomføringstid sammenliknet med opprinnelig prosjektplan blant annet på grunn av effektiv prosjektgjennomføring i offshore installasjonsarbeid.

Martin Linge fortsetter å øke i pris. Prosjektet stiger ytterligere 1,3 milliarder. Nå er sprekken på 12,1 milliarder og nye anslag viser at sluttregningen blir 41,3 milliarder.

-En dødsulykke inntraff på verftet i Sør-Korea i mai 2017. Ulykken medførte konsekvenser for framdriften i byggearbeidet ved verftet. Operatøren for Martin Linge, Total, har informert departementet om at produksjonsoppstart er ytterligere forsinket til første halvdel av 2019.

Forrige artikkelKværner vinner storprosjekt
Neste artikkelSelv de tøffeste av oss trenger beskyttelse

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR