Fredag kommer regjeringen med lovforslaget om hvem som skal eie vannkraften. Saken skal avgjøres i Stortinget før ferien.

NTB

Opposisjonen mener regjeringspartiene driver råkjør når de presser gjennom en så rask saksbehandling i energi- og miljøkomiteen.

I en felles pressemelding skriver Frp; H, V og KrF at det er en uakseptabel kort behandlingstid for hjemfallssaken.

Komitéleder Gunnar Kvassheim (V) mener regjeringspartiene og regjeringen bruker Stortinget som en obligatorisk rundingsbøye i en sak av stor betydning.

For kort tid
– Nytt regelverk for hjemfall vil ha stor betydning og er for viktig til å bli behandlet med hastverk. Nå få komiteen i realiteten ikke mer enn to uker til å behandle saken, sier Kvassheim til NTB.

Han mener at det ville vært riktig å sammenkalle Stortinget igjen i august eller september. Etter planen skal loven vedtas i Stortinget 17. juni.

Ketil Solvik Olsen (Frp) sier at Stortinget ikke vil ha full oversikt over de vedtakene som fattes.
– Vi snakker om verdier til mange hundremilliarder kroner, To ukers behandlingstid gir ikke Stortinget en realistisk mulighet til å sette seg inn i saken, sier han.

Både han og Kvassheim viser til behandlingen av klimakvoteloven i fjor som også ble behandlet i ekspressfart.

– Mangler respekt
De fire partiene hevder at regjeringen mangler respekt for Stortinget. De er meget skeptisk til at de rød-grønne vil hastebehandle en sak som vil ha avgjørende betydning for norsk næringsliv og norsk industri.

– Denne saken fortjener en grundig og seriøs gjennomgang med muligheter for høring av berørte parter. En behandling i september ville gitt partiene mulighet til en grundig drøftelse av problemstillingene, heter det i pressemeldingen.

Offentlig eie
Spørsmålet om hjemfall har vært diskutert lenge. Regjeringen tapte i fjor en sak i EFTA-domstolen om måten hjemfallsretten ble praktisert på, fjor, men mener å ha handlingsrom til å sikre offentlig eierskap til vannfallene.

En provisorisk anordning kom i august i fjor. Hensikten var å sikre at landets vannkraftressurser skulle tilhøre allmennheten.

Fredag kommer et lovforslag som bygger på at vannkraftressursene skal være «folkets eie og forvaltes til det felles beste». Det offentlige eierskapet til vannfall og kraftverk skal styrkes.

Småkraftverk
I sitt høringsutkast går regjeringen inn for at bare offentlige aktører skal få anledning til å erverve vannfall og kraftverk over konsesjonsgrensen. De fleste småkraftverk er under denne grensen på 4.000 hestekrefter.

Ordningen med at private kan eie en tredel i offentlige selskaper, blir videreført.
Hjemfallsreglene ble innført for rundt 100 år siden og har gjort at staten, kommunene og fylkeskommunene eier om lag 88 prosent av norsk vannkraftproduksjon.

Forrige artikkelStopp i lønnsforhandlingene
Neste artikkelNoreco øker i norsk lisens

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR