Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Aker BP rettet mot arbeidsmiljø og operasjonelle forhold i boreområdene på innretningene DP, IP og WP på Valhall.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 26. september til 5. oktober 2017. Målet med tilsynet var å etterprøve Aker BPs styring av HMS-forhold i bore- og brønnaktiviteter på land og på Valhallfeltet.

«Arbeidsforholdene på innretningene bar tydelig preg av travelhet og at det ikke ble avsatt tid til å prioritere arbeidstakermedvirkning og vernearbeid», skriver Ptil i tilsynsrapporten.

Tilsynet identifiserte avvik og forbedringspunkter innenfor følgende områder:

 • Verneombud og arbeidstakermedvirkning
 • Arbeidsmiljøkartlegging etter organisatoriske endringer
 • Hørselskadelig støy
 • Kjemisk eksponering
 • Utforming av innretninger
 • Oppfølging av styringssystemet
 • Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere
 • Opplæring i arbeidsmiljøforhold
 • Personellkompetanse
 • Samtidige aktiviteter
 • Oppfølging av hendelser

Tilsynet har bedt Aker BP innen 1. februar 2018 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Les hele tilsynsrapporten her!

Forrige artikkelTotal forlenger riggkontrakt med Maersk
Neste artikkelProduksjonen på Maria-feltet er i gang!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR