– Næringen må sørge for kontinuerlig oppmerksomhet om risiko og sikkerhet – i hver eneste operasjon og arbeidsoppgave, sier direktør i Petroleumstilsynet (Ptil) Anne Myhrvold. Det skriver Ptil.

– Vi er bekymret. Det er vår rolle å være det, sa Myhrvold i sitt innlegg under sikkerhetslunsjen på ONS i Stavanger denne uken.

– Det er vår rolle å analysere resultatene fra vårt tilsyn, og uroe oss over resultater i RNNP som går feil vei. Det er vår rolle å utfordre dere, næringen, når vi frykter at sikkerheten i bransjen er på vei i feil retning. Det er kort og godt vår rolle å være myndighet; vår rolle å stille spørsmål. Og vi gjør det altså igjen her i dag. Er sikkerheten i fare? spurte Myhrvold.

Ptil har stilt spørsmålet Is safety at risk? – en rekke ganger det siste året. Spørsmålet har også vært hovedtema for Ptils stand under ONS.

Bevisstgjøring

Ptil-direktør Anne Myhrvold. (Foto: Ptil)
Ptil-direktør Anne Myhrvold. (Foto: Ptil)

– I Ptil arbeider vi for tiden med å finne ut om ulykker, hendelser, trender og resultater fra de siste par årene gir grunnlag for å si at sikkerheten er truet. Underveis i arbeidet har vi vært opptatt av å ta debatten med dere som står for den daglige driften av petroleumsvirksomheten. Hva mener dere om spørsmålet – og hva begrunner dere svaret med? Bevisstgjøring rundt problemstillingen er viktig i seg selv. Derfor er dette også Ptils knagg under ONS 2016, sa Myhrvold.

Ptil-direktøren maner næringen til kontinuerlig oppmerksomhet om risiko og sikkerhet – i hver eneste operasjon og arbeidsoppgave.

– Sikkerhet handler i bunn og grunn lite om tall, trender og analyser. Bak alle tall og figurer er det mennesker. Dette er kolleger vi sammen skal arbeide for å beskytte – like mye i tider med krevende endringer og økonomisk press som i gode tider.

Se framover

– Jeg tror at vanskelige tider også åpner for nye muligheter i aksen økonomi, sikkerhet og effektivisering. Vi har sett flere eksempler på dette den siste tiden. Nye utbyggingsløsninger, 3D-teknologi og Ptils gjennomgang av dokumentasjonskravene i næringen er eksempler på dette. Større effektivitet kan gi bedre sikkerhet.

– Vi må alltid se framover. Det kan gjøres ved å se bakover og lære, for eksempel ved å analysere resultatene fra RNNP. Her vet vi at selskapene legger ned en stor innsats. Parallelt er det imidlertid viktig å lære fra det som går bra, og finne ut hvorfor det gjør det. Å ta vare på kompetanse og kunnskap, er nøkkelen til en sikker framtid for virksomheten, sa Ptil-direktøren.

– Både enkeltselskaper og hele næringen vil rammes dersom petroleumsnæringen ikke klarer å feste blikket framover i tid. Feil valg og dårlig kvalitet kan ende i katastrofe.

– Jeg har sagt det før og sier det igjen; Å forstå både de kortsiktige og langsiktige konsekvensene av endringen, er helt avgjørende. Framtiden formes i nåtiden. Vi må ta vare på kompetansen og kunnskapen – det er nøkkelen til en sikker framtid for næringen vår, sa Myhrvold.

Forrige artikkel– Gass er faktisk konge
Neste artikkelIsland Offshore flagger om – flere mister jobben

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR