Fra 6. til 10. februar 2017 førte Petroleumstilsynet tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Grane-innretningen.

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Statoil ivaretar sin plikt til å etterleve regelverkskrav på disse områdene.

Se hele tilsynsrapporten her!

I tilsynet ble det påvist avvik knyttet til:

 • Elektriske installasjoner –- faglig utførelse og teknisk tilstand
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Nødkraftsystem
 • Transiente spenningsvariasjoner
 • Nødbelysning
 • Brannvannsystemet
 • Avviksbehandling

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

 • Melding av fare- og ulykkessituasjoner
 • Bruk av nødgeneratoren
 • Sikkerhetsutstyr i tavlerom
 • Førstehjelp ved strømskader
Forrige artikkel– Utrolig gøy at folk legger merke til den jobben vi gjør
Neste artikkelEtter 9 år hører han lyden av milliard-muligheter

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR