Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Statoil, Songa Offshore og relevante bore- og brønnserviceentreprenører sin planlegging og gjennomføring av bore- og brønnaktiviteter på Troll med Songa Endurance.

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Kryssende brønnbaner
  • Risikoanalyser
  • Kapasitet og kompetanse i Statoils Troll-organisasjon
  • Bore/brønnserviceselskaper

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Anvendelse av Management of Change (MoC)
  • Risiko og ansvarsforståelse

«Vi observerer at det er større bevissthet om brønnkontroll i hele Trolls bore- og brønnorganisasjon på land og offshore i etterkant av Troll G4–hendelsen i 2016. Vi observerer samtidig at det fortsatt er stor oppmerksomhet i organisasjonen om fremdrift, og noen har uttrykt bekymring for at dette kan gå ut over sikkerheten.

Under tilsynet fremkom det at det er etablert borestrategi og praksis på Troll-feltet der man aksepterer å bore inn i pluggede brønner og dårlige on/off produsenter», skriver Ptil i tilsynsrapporten. 

Alvorlig hendelse i fjor
Tilsynet må ses i lys av at det lørdag 15. oktober 2016 oppstod det en alvorlig brønnkontrollhendelse under brønnplugging med nettopp Songa Endurance på Troll.

Brønnkontrollhendelsen førte til en gasslekkasje som skjøv sjøvann mer enn 30 meter opp i boretårnet, før brønnen ble stengt med ringromsventilen i utblåsningssikringen (BOP) etter om lag ett minutt.

Statoils interne gransking av hendelsen definerer alvorlighetsgraden som høy og konkluderer med at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv dersom sikkerhetsutstyret ikke hadde fungert slik det skulle, eller dersom gassen hadde antent. BOP-en ble raskt aktivert og stoppet gasslekkasjen, og fem gassdetektorer slo automatisk av utstyr som kan forårsake gnister.

To hovedfunn
Granskingsrapporten konkluderer med to hovedfunn som har svekket barrierene og medvirket til at gass kom opp på boredekket.

Det første er at det ble brukt eksisterende nedihullsventiler som barrierer mot reservoaret, og at disse utilsiktet ble åpnet.

Det andre sentrale funnet er knyttet til at ringromsventilen i BOP burde vært stengt før man startet operasjonen, fordi man ikke var i stand til å måle trykket under forseglingen i brønnhodet.

Forrige artikkelPrislappen på Fenja er kuttet med 1,5 milliarder kroner
Neste artikkelEmerson overvåker Maria-brønner for Wintershall

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR