Petroleumstilsynet førte i perioden 25. – 26. april og 7. – 10. mai tilsyn med ConocoPhillips’ planlegging og utførelse av bore- og brønnoperasjoner på Ekofisk X.

Det skriver Ptil på sine nettsider.

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Anvendelse av endringssystem (MOC)
  • Klassifisering av sikkerhetskritisk utstyr
  • Funksjonstesting
  • Kompetanseoversikt for innleid personell

Det ble også identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Involvering av leverandører i trening og øvelser
  • Arbeidstakermedvirkning
  • Identifisering og prioritering av forbedringsforslag

ConocoPhillips må innen 03. august 2018 redegjøre for hvordan de skal håndtere avvikene og forbedringspunktene.

Forrige artikkelKjøper IKM Maskinering
Neste artikkelAvvik på Floatel Endurance

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR