Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Statoils styring av arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Mongstad.

I dagene 13. til 15. juni 2017 førte Ptil tilsyn med styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Statoils landanlegg på Mongstad i Hordaland.

Målet med tilsynet var å verifisere hvorvidt Statoils styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning var i samsvar med regelverkets krav.

Tilsynet påviste ni avvik. Disse gjaldt arbeidsmiljøutvalg, formidling av arbeidsmiljødata til verneombud, avviksbehandling av arbeidsmiljøobservasjoner, krav til områdestøy, iverksatte støytiltak, støyeksponeringsmålinger, benzeneksponering, male- og sandblåsehall og prefabrikasjonsverkstedet – isolering.

Det ble i tillegg påvist fire forbedringspunkt. Disse gjaldt støyforhold i fabrikasjonshallen, tid til utøvelse av verneombudenes funksjoner, samarbeid mellom Statoils og leverandørenes vernetjenester og ikke-konsistente krav i Statoils veiledende dokumenter.

Ptil har bedt Statoil innen 18. september 2017 svare på hvordan avvikene vil bli håndtert, og om en vurdering av de påpekte forbedringspunktene.

Forrige artikkelStatoil tar over som operatør for Sigyn-feltet
Neste artikkelSelger sin siste lisens på norsk sokkel

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR