Petroleumstilsynet har gjennomført en såkalt «markedsovervåkingskampanjen» mot løst løfteutstyr.

Kampanjen involverte 21 bedrifter, som ble bedt om å oversende eksempler på samsvarserklæringer og bruksanvisninger for utstyrstyper i disse kategoriene:

• Ståltaustropp
• Ståltau
• Kjettingstropp
• Kjetting
• Manuelle kjettingtaljer
• Manuelle løpekatter
• Bjelkeklyper
Øyebolter

Og resultatetene var nedslående. I sin rapport skriver Ptil følgende:

«For noe av utstyret sendte enkelte av leverandørene inn fullstendig dokumentasjon, men for en stor del av utstyret er det til dels store mangler ved dokumentasjonen fra flere av leverandørene.

For bruksanvisninger var det mangler ved

• oppbygging og innhold
• hvordan utstyret skal brukes
• hvordan brukeropplæring skal utføres
• beskrivelse av brukerkontroll og hvordan dette skal utføres
• informasjon om hvordan tolvmånedlig kontroll skal utføres samt kriteriene for denne kontrollen

For samsvarserklæring var det

  • manglende forståelse av hva en samsvarserklæring skal innehold
  • mangler ved bruken av referanser til harmoniserte EN-standarder

Vi har dessuten registrert at oversettelser av originale bruksanvisninger ikke alltid er fullstendige, og at noen bedrifter har valgt å oversette bare deler av dem.»

Én bedrift, som ikke er navngitt i rapporten, forsøkte seg også på en snarvei:

«Én av de involverte bedriftene valgte å ikke levere noen form for dokumentasjon. De opplyste at de ikke hadde denne typen utstyr, men ved søk på Internett viste det seg at de leverer alt det utstyret som kampanjen omfatter».

Les hele rapporten her!

Forrige artikkelSe droneinspeksjonen av Safe Scandinavia
Neste artikkelSafe Zephyrus til Averøy for å forberede Sverdrup-jobb

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR