Hendelsen skjedde under forberedelse til brønnoperasjon med den flyttbare boreinnretningen Deepsea Bergen på Åsgardfeltet i Norskehavet. Operatør for Åsgard er Statoil. Dette melder Ptil i dag

Gass skal ha lekket fra havbunnsmanifold til sjø og lekkasjen skal, ifølge informasjon fra Statoil, ha pågått i 20 minutter.

Det ble observert gass på havoverflaten, men det ble ikke detektert gass på Deepsea Bergen.

Ptil har besluttet å granske denne hendelsen.

Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring. Vår granskingen vil spesielt rettes mot planlegging og risikovurdering av operasjonen.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelMaersk Interceptor skal bore letebrønner nord for Alvheim
Neste artikkelPrisdryss over norsk teknologi

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR