Petroleumstilsynet iverksetter gransking etter en hydrokarbonlekkasje på Eldfisk 7. august 2014.,Natt til torsdag 7. august 2014 inntraff en hydrokarbonlekkasje på Eldfisk FTP med utslipp av stabilisert olje til sjø. Innretningen var da i oppstartsfase etter nedstengning (ESD) og bortfall av strøm 6. august 2014.

I følge informasjon fra ConocoPhillips ble en trykkavlastningsventil i separator stående i åpen posisjon under oppstart, slik at stabilisert olje strømmet via sjøsump og væskeutskiller til sjø. Lekkasjen ble oppdaget og stanset 7. august 2014 klokken 05:00.

Helikopter ble sendt for overvåking og vurdering av størrelsen på utslippet. Oljevernaksjon og mekanisk oppsamling ble satt i gang.

På grunn av alvorlighetsgraden og informasjon om hendelsen har Ptil besluttet å iverksette egen gransking av hendelsen. Målet med granskingen er ifølge Ptil blant annet å klarlegge hendelsesforløpet, identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker og å følge opp ConocoPhillips egne granskninger av ESD- og utslippshendelsene.

Forrige artikkelFPSO Petrojarl Knarr
Neste artikkelValemon-dekket løftes på plass

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR