Statoil har fått Petroleumstilsynets samtykke til å bore letebrønn 6407/7-9 S Njord NF2 i Norskehavet.

Det er Songa Offshore-semien «Songa Delta» som skal bore brønnen, som ifølge Petroleumstilsynet (Ptil) vil starte opp i slutten av denne måneden.

Letebrønn 6407/7-9 S Njord NF2 ligger i PL 107C og er lokalisert i Njord Nord Flank 2-prospektet i Halten-området i Norskehavet, ca. 80 km fra nærmeste punkt på land som er Frøya i Sør-Trøndelag.

Brønnen er lokalisert under 1 km fra nordspissen av Njord-feltet, og vanndypet hvor brønnen skal bores er ca. 323 meter MSL.

Primært formål med letebrønn 6407/7-9 S er å påvise hydrokarboner i Tilje-formasjonen, av Jura-alder. Sekundært formål er å teste sandsteiner i Ile-formasjonen (av Jura-alder). Topp reservoar i Ile-formasjonen er prognosert til 3806 m TVD MSL.

Dersom resultatene fra hovedbrønnen ikke er konklusive med hensyn til hydrokarbonfylling i reservoaret, er det en opsjon for å bore et nedflanks sidesteg, 6407/7-9 A.

For å i tillegg bekrefte kommersielle ressurser i det nærliggende NF3-prospektet, er det en opsjon om å bore et sidesteg, 6407/7-9 B, til dette ut fra hovedbrønnen.

Beslutning om boring vil bli tatt basert på resultater fra hovedbrønnen.

Estimert maksimal varighet for aktiviteten er satt til 44 døgn for hovedbrønnen 6407/7-9 S, 11 døgn for sidesteg 6407/7-9 A og 23 døgn for sidesteg 6407/7-9 B. Totalt gir dette en maksimal varighet på 78 døgn.

Statoil er operatør i lisens 107C (20 prosent), med partnerne Engie E&P Norge (40 prosent), Dea E&P Norge (30 prosent), Faroe Petroleum Norge (7,5 prosent) og VNG Norge (2,5 prosent).

(Illustrasjon: Statoil)
(Illustrasjon: Statoil)
Forrige artikkelPtil med tilsyn på West Linus
Neste artikkelArctic Seaworks konkurs – 40 mister jobben

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR