Petroleumstilsynet har gitt Eni Norge varsel om pålegg etter tilsyn med el-sikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene på Goliat FPSO.

Forholdene som varselet peker på, skal være gjennomført før produksjonen på Goliat FPSO gjenopptas, melder Ptil.

«Det ble under tilsynet påvist, ved stikkprøver i rapporter etter Ex-inspeksjon av elektriske motorer med tilhørende nødstopparrangement, høy feilrate knyttet til utstyrets Ex-integritet. Dette omfattet også utstyr i eksplosjonsfarlige områder», skriver Ptil. 

Under møtet 4. oktober fremkom det at Eni i etterkant av tilsynet hadde gjennomgått alle inspeksjonsrapportene tilhørende aktuelt utstyr. Eni fremla at den totale feilraten på aktuelt utstyr etter reparasjon i forbindelse med inspeksjon, var 38 prosent. 3,5 prosent av disse representerte alvorlige feil, utfra Enis egen vurdering.

Ptil anser disse feilratene til å være høye.

Eni informerte på møtet at de til nå hadde undersøkt cirka 50 prosent av Ex-motorene. Det er derfor uklart hva som er tilstanden på ikke-inspiserte Ex-motorer.   

Ptil pålegger derfor Eni Norge å:

  • Fullføre den systematiske kartleggingen av potensielle tennkilder knyttet til elektriske motorer i Ex-utførelse.
  • På basis av kartleggingen skal det iverksettes nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig for alle feil som utgjør en tennkilde.

Ovenstående aktiviteter skal være gjennomført før produksjonen på Goliat FPSO gjenopptas, ifølge Ptil. 

Forrige artikkelKaefer og Bilfinger får nye milliardavtaler med Statoil
Neste artikkelNå sendes denne riggen til skraping

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR