To måneder før det alvorlige brønnsparket på Gullfaks C, alarmerte Petroleumstilsynet Statoil om brønnproblem. Etterpå tapte Statoil utblåsningsbarrierer i samme brønn to ganger. Også Petoro fikk kritikk for å ikke følge med.

og Maiken Ree

Petroleumstilsynet varslet fra om brønnproblemer på Gullfaks før Statoil tapte utblåsningsbarrierer
i den samme brønnen for andre og tredje gang. (Foto: øYVIND HAGEN/STATOIL)

23. desember i 2009 sviktet en av utblåsningsbarrierene i en brønn på Gullfaks C, da gass lekket inn i boreslammet, og under boreoperasjonen oppstod et brønnspark. Det førte til at utblåsningsventilen (BOP) ble utløst.

Hendelsen fikk Petroleumstilsynet til å reagere. Ptil kalte hendelsen den mest alvorligste av i alt 22 brønnhendelser på norsk sokkel i 2009, og Ptil fulgte opp brønnutfordringene på feltet.

Påpekte problemet
I et møte med Statoil påpekte Ptil operasjonelle problem med brønner på både Gullfaks A, B og C.

«Dette er forhold som vi har tatt opp med Statoil flere ganger, senest i møte med selskapet 19. mars 2010», skriver Ptil i et oppfølgingsbrev til Statoil.

Les også: Gullfaks C: Statoils problembarn

Men 30. april returnerte problemet i den samme brønnen, BOP-en ble imidlertid aktivert og hindret utblåsning. Alt måneden etter, 19. mai, tapte Statoil utblåsningsbarriere i den samme brønnen for tredje gang. 89 ansatte ble evakuert til Gullfaks A og produksjonen på feltet måtte stenges i nesten to måneder. Det er den tredje brønnhendelsen Statoil nå har gransket.

Les også: Tar selvkritikk, men fortsetter Gullfaks-boring

Nedstengt produksjon på Gullfaksfeltet berørte også andre felt, og det medførte utsatte inntekter på over en milliard kroner. Andre økonomiske tap endte på nesten 700 millioner kroner.

Etterlyste Petoros syn
Statoil er operatør på Gullfaksfeltet, men Ptil lar ikke feltpartner Petoro slippe unna. I et brev til Petoro etterlyser Petroleumstilsynet partnerens oppfølging og kvalitetssikring av Statoils arbeid med å gjenopprette trykkontroll i problembrønnen.

Ptil gjennomførte også et møte med Petoro for å påpeke dette allerede 16. februar, altså før brønnhendelse nummer to og tre.

«I dette møtet påpekte vi viktigheten av at partnere i lisensene følger opp og kvalitetssikrer det arbeidet som operatøren gjør for å sikre at de beste tekniske løsningene velges og for å unngå alvorlige hendelser. I den sammenheng etterlyste vi Petoros syn på utfrodringene på Gullfaks, relatert til boring av trykkavlastede soner», heter det i brevet som Petro.no har fått tilgang til.

Les også: Petoro blir ikke styrket: – Fare for planlagte reserver

Artikkelen er hentet fra Petro . Både Petro og Oilinfo er en del av mediehuset PETROmedia.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR