Ptil førte i 17. – 20. januar tilsyn med Shells arbeid med å sikre etterlevelsen av regelverkets krav til elektriske anlegg ved anlegget. Tilsynet la vekt på selskapets barrierestyring og  arbeid med eksplosjonsvern i elektriske anlegg.

Hele tilsynsrapporten kan du lese her!

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

  • Tekniske forhold i elektriske anlegg
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Nødbelysning
  • Eksplosjonsverndokument
  • Avviksbehandling

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til

  • Varmekabelinstallasjoner
  • Klassifisering og merking
  • Shells egen granskning av en tidligere hendelse

Shell har fått frist til 10. mars 2017 med å redegjøre for hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

 

Forrige artikkelDette var ukens uhell på sokkelen
Neste artikkelExxonMobil-felt får produsere i fem år ekstra

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR