Petroleumstilsynet har ført tilsyn med elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene i Eni Norge om bord på Goliat FPSO.

Tilsynet identifiserte «alvorlige brudd på regelverket», og Ptil har nå gitt Eni varsel om følgende pålegg:

  • Gjennomgå selskapets system for oppfølging av identifiserte avvik, slik at avvikene korrigeres, årsakene klarlegges og korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at avvikene oppstår igjen. Effekten av tiltakene skal evalueres.
  • Gjennomgå alle identifiserte avvik innen tennkildekontroll, klarlegge årsakene og sette i verk korrigerende tiltak for å hindre at avvikene oppstår igjen.
  • Gjennomgå avvik som har blitt lukket uten tilstrekkelig korrigering for å sikre nødvendig avviksbehandling og tilstrekkelig korrigering.

Samt:

Foreta en gjennomgang av styringssystemet innen elektrofagområdet og implementere nødvendige tiltak for å sikre at:

  • Roller og ansvar er entydig definert og forstått.
  • Nødvendige prosedyrer, retningslinjer og instrukser er utarbeidet og etterleves. Disse skal i nødvendig utstrekning tilpasses stedsspesifikke forhold om bord.
  • Eksisterende opplæringsprogram skal evalueres og det skal iverksettes tiltak slik at relevante opplæringsmoduler er tilpasset og implementert for hver enkelt stilling om bord.

Innen 11. desember skal det presenteres en tidfestet plan som skal sikre at selskapet etterkommer pålegget. Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.mars 2018.

Du kan se hele tilsynsrapporten her!

Forrige artikkelCOSLInnovator skal bore ved Edvard Grieg
Neste artikkelDette er riggkontraktene de kjemper om nå

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR