Derfor ble barentshavboringen utsatt.

Tidligere denne uken skrev Petro.no at Statoil har utsatt boringen av barentshavbrønnen Ensis . Operatøren skulle opprinnelig boret brønnen i månedsskiftet oktober/november 2013, forskjøv så boringen til etter riggens Johan Castberg -kampanje, men har nå utsatt til september 2014.

– Det er ikke tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden fra 1. mars til og med 31. august i blokkene innenfor 65 kilometer fra grunnlinjen i Barentshavet, sier Ørjan Heradstveit, Statoils informasjonsansvarlige for norsk sokkel.

– Vi utsetter boreoperasjonen i Ensis fordi vi ikke vil rekke å bli ferdig med brønnen innen 1.mars.

Ingen avklaring
North Atlantic Drilling-riggen ”West Hercules” var i den opprinnelige planen disponert for Ensis, men også dette ble kansellert. Så langt har ikke spørsmålet om hvilken rigg man nå skal bruke blitt avklart.

– Det er ennå ikke besluttet hvilken rigg som skal brukes på Ensis, sier Heradstveit.

Ensis ligger om lag 42 km fra nærmeste fastland som er Knivskjellodden i Nordkapp Kommune, og skal bores i utvinningstillatelse PL 393B. Vanndypet hvor brønnen skal bores er 294 meter.

Formålet med letebrønn 7125/4-3 er å påvise hydrokarboner i Knurr-formasjonen. Et sekundært formål er å undersøke om det er kommunikasjon med Nucula- brønnene ( 7125/4-1 og 7125/4-2 ). Reservoartrykket estimeres til å ligge rundt 98 bar, og reservoartemperaturen ca 31 °C. Forventet oljetype på Ensis er Goliat Realgrunn. Operasjonen er estimert til å ha en varighet på 34 døgn, inkludert permanent plugging.

Statoil er operatør i PL 393B med en eierandel på 50 prosent. Partnere er ENI Norge AS med 30 prosent, og Petoro med 20 prosent.

Forrige artikkelSlik skal Maria bygges ut
Neste artikkelParat leverer kjeleanlegg til Polen-verft

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR