Det skotske lete- og serviceselskapet Ramco ser store muligheter i fremtidens vindkraftmarked, og danner nå et nytt underselskap, SeaEnergy.

Kjernekompetansen i denne nye underavdelingen er mange av de samme menneskene som i sin tid hjalp til med utviklingen av vindfarmen Beatrice i britisk del av Nordsjøen for Talisman Energy og Scottish Southern Energy.

Beatrice førte med seg en rekke ”verdens første”-milepæler, inkludert verdens største offshorevindmølle, første gangen en jacket undervannsstruktur ble brukt som møllestøte, første gang en havvindmølle ble plassert i vanndybder på 45 meter, og første gang turbin, tårn, rotor og blader ble satt sammen offshore.

SeaEnergys strategi går ut på å utvikle, prosjektstyre, eie og drifte store vindparker offshore, gjerne i vanndybder fra 20 til 55 meter; alle med stor kapasitet for kraftgenerering, melder selskapet.

Analytikere har regnet ut at det globale markedet for vindenergi vokser med mellom ti og femten prosent årlig.
– Jeg har lett etter den rette innfallsvinkelen til fornybar, marin energi helt siden jeg innså det enorme potensialet som ligger i det, sier Ramcos styreformann Steve Remp i en kommentar.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR