«Lovløse oljearbeidere». Sa fagbevegelsen og hevdet at ansatte ombord på flerbruksfartøy manglet grunnleggende rettigheter.

«Feil». Sa Norsk olje og gass og advarte mot å gjøres endringer i regelverket da dette kunne «medføre store og negative konsekvenser for hvordan disse fartøyene kan operere».

Det var utgangspunktet for at Arbeids- og sosialdepartementet ga Safetec i oppdrag å kartlegge dagens driftsformer og vurdere framtidige utviklingstrekk i norsk oljeindustri med spesielt fokus på såkalte flerbruksfartøy.

Nå er rapporten klar, og konklusjonen er at dagens regelverk har betydelige svakheter.

Safetec vurderer blant annet at ingen norsk myndighetsinstans har:

  • Informasjon om omfanget av den samlede fartøysbruken på norsk sokkel, og derigjennom den totale eksponeringen av farer som kan knyttes til bestemte aktiviteter som fartøyene utfører.
  • Total oversikt over hvor mange fartøysansatte som er prosjektpersonell, og som jobber opp mot petroleumsvirksomheten.
  • Samlet oversikt over hvilke flaggstatsregelverk som er gjeldende på norsk sokkel, hva dette regelverket regulerer, samt hvilke konsekvenser dette regelverket har for arbeidspraksisen om bord på fartøyene.

Safetec anbefaler derfor norske myndigheter å fokusere mer på bruk av slike fartøyer i samtykkesøknader og planer for utbygging og drift samt å skaffe til veie et bedre datagrunnlag for bruk av denne typen fartøyer.

Rapporten ble overlevert Arbeids- og sosialdepartementet torsdag, og den vil inngå som grunnlag for den kommende stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Du kan lese hele rapporten her!

Forrige artikkelTo nye brønner i boks for denne riggen
Neste artikkel– Med den nye avtalen, håper vi å femdoble omsetningen i løpet av tre år

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR