Oljebransjen krever at det må tildeles konsesjoner i områdene nord i Barentshavet og rundt Svalbard. – Galimatias, mener Naturvernforbundet og Bellona.,NTB

– Å gi konsesjoner og bygge ut petroleumsindustrien i arktiske strøk ville vært en katastrofe for klima og miljø. Vi går tvert imot inn for et internasjonalt moratorium mot utvinning av olje og gass her. Produksjon i disse svært sårbare områdene er fullstendig uansvarlig, særlig med tanke på mulige utslipp, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund til NTB.

Han stiller seg hoderystende til konklusjonene i rapporten «Energinasjonen Norge – videreutvikling og fornyelse i en ny miljø- og geopolitisk æra». Her fastslås det at Norge må innta «en ledende posisjon i arktiske strøk» om visjonen for energinasjonen Norge skal oppnås.

Produksjonsfall
Rapporten er utarbeidet av KonKraft som er en samarbeidsarena for Oljeindustriens Landsforening, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO. Den overleveres olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) i forbindelse med møte i Topplederforum tirsdag ettermiddag og skal gi grunnlag for framtidige beslutninger knyttet til næringen.

I rapporten går det fram at produksjonen fra de norske feltene som er i drift, vil falle allerede fra neste år og halveres innen 2023. Oljebransjen konkluderer med at petroleumsproduksjonen i Norge må holdes oppe gjennom økt utvinning og nye funn. Det innebærer ikke bare utbygging av omstridte områder som Lofoten og Vesterålen, men også Barentshavet og Svalbard.

Direkte feil
Bransjen framholder at «en sterk petroleumsnæring er det beste grunnlag for å utvikle en diversifisert energiklynge i 2030 med større tyngde på ren og fornybar energi».

– Her sier de at utvikling av fornybar energi avhenger av en økt utvinning av petroleum, og det er direkte feil, sier oljemedarbeider Elisabeth Sæther i Bellona.

Hun reagerer kraftig på KonKrafts uttalelse om at det fra et klimapolitisk synspunkt ikke er grunn til å avstå fra å videreutvikle norsk sokkel.

– Hvis vi åpner så enorme arealer som oljenæringa her ønsker, så vil det tilrettelegge for store klimagassutslipp langt fram i tid. Og det i en tid da vi skal redusere klimagassutslippene med 85 prosent innen 2050, sier hun. Sæther mener det er utopisk å tro at Norge fortsatt skal kunne investere enorme summer i petroleumsproduksjon og samtidig kunne smykke seg med å være en foregangsnasjon på fornybar energi:

– Det er alltid naivt å tro at man både kan få i pose og sekk.

Forrige artikkelKrever Statfjord stengt
Neste artikkelProduksjonen i gang på Statfjord A-plattformen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR