Stortinget vedtok onsdag at Norge skal ratifisere FN-konvensjonen mot korrupsjon. Dette fører blant annet til strengere lover om hvitvasking av penger.

NTB

Odelstinget vedtok enstemmig å føye til et nytt ledd i straffelovens paragraf 317 slik at bestemmelsen uttrykkelig rammer det å hvitvaske utbytte fra en straffbar handling man selv har begått.

I tillegg ble det vedtatt en ny paragraf 318 som gjør det mulig å etterkomme anmodning fra en annen stat om å fryse eller beslaglegge midler med sikte på inndragning, selv om den staten som ber om det ikke selv har truffet noen beslutning om å fryse eller beslaglegge midlene.

Norge undertegnet konvensjonen allerede i desember 2003. Konvensjonen trådte i kraft i desember 2005.

Forrige artikkelNytt senter for overvåking av arbeidsmiljø
Neste artikkelNy skuffelse for DNO på Nabrajah-feltet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR