Raunes Fiskefarm har vunnet fram med sitt erstatningssøksmål mot AF Decom i Vats. Raunes Fiskefarm er blitt tilkjent erstatning på 40 millioner.

Ifølge en børsmelding fra AF Gruppen har selskapet blitt dømt til å betale 40 millioner kroner i erstatning til Raunes Fiskefarm.

– AF Gruppen vil gå gjennom domspremissene. Ankefristen er satt til en måned, skriver selskapet.

29 millioner av beløpet skal gå til relokalisering av fiskefarmen, mens fire millioner er for driftstap i 2009. I tillegg skal det dekkes inn fem millioner kroner i driftstap i 2008 og AF Decom må også betale nesten 1,5 millioner kroner i saksomkostninger.

I utgangspunktet krevde fiskefarmen 100 millioner kroner i erstatning.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR