Reduksjonen i utslipp av miljøfarlige kjemikalier til sjø fra olje- og gassindustrien på norsk sokkel fortsetter, ifølge operatørselskapenes årlige rapportering.

NTB

Innrapporteringen av utslipp til luft og sjø skjer til Statens forurensningstilsyn, Oljedirektoratet og Oljeindustriens landsforening. Tallene viser at reduksjonen i utslipp fortsetter.

Olje- og gassindustrien brukte i fjor totalt 432.000 tonn kjemikalier. Av dette besto de totale utslippene av 122.000 tonn, og 84.000 tonn ble injisert i berggrunnen. Forbruk, utslipp og injisert mengde kjemikalier ligger omtrent på samme nivå som tidligere år.

Samtidig viser oversikten at utslippet av de farligste kjemikaliene er redusert i perioden fra 1997 til 2007.
– Tallene bekrefter at operatørenes arbeid for å nå nullutslippsmålene på norsk sokkel gir resultater, skriver Statens forurensningstilsyn på sitt nettsted.

Forrige artikkelOlje- og gassfunn i Oseberg-området
Neste artikkelEcuador ber OPEC pumpe mer olje

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR