Petroleumstilsynet fant avvik og forbedringspunkt under tilsyn med ExxonMobil Exploration and Production Norway AS.

Tilsynet, som ble gjennomført av Petroleumstilsynet (Ptil) i perioden 20.-26. mai 2016, gjaldt ExxonMobils tilrettelegging for logistikk, herunder materialhåndtering, styring av kran og løfteoperasjoner og vedlikehold av løfteutstyr på Ringhorne.

Målet med tilsynet var å verifisere etterlevelse av selskapets egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold innenfor tilsynsområdet.

Ringhorne. (Foto: ExxonMobil)
Ringhorne. (Foto: ExxonMobil)

Avvik

Det ble funnet to avvik knyttet til offshorekraner og kommunikasjon.

Ifølge tilsynsrapporten var det ikke foretatt noen systematisk vurdering av offshorekranene med hensyn til nye tekniske krav.

– Siden offshorekranene på Ringhorne ble designet og bygget har den anbefalte normen blitt revidert flere ganger. Standarden EN 13852-1 Offshore Cranes kom i 2004, og den ble revidert i 2013. Videre kom NORSOK R-002 Lifting Equipment i 2012. Noen vurderinger av nye krav var gjort. Blant annet var forløper for MOB-båt oppgradert i henhold til nye krav, og noen vurderinger av driftstimer versus maskinklasse var pågående, men det var ikke foretatt noen systematisk vurdering av nye tekniske krav, heter det i rapporten.

Ifølge rapporten ble det heller ikke brukt bekreftende kommunikasjon i forbindelse med blindløft med offshorekran.

– Observasjonen ble gjort under tilsynet i forbindelse med løfteoperasjon med offshorekran. ExxonMobil har gjort NORSOK R-003N til en del av sin styrende dokumentasjon, heter det i tilsynsrapporten.

Forbedringspunkt

Videre ble det funnet forbedringspunkt knyttet til tekniske forhold, dokumentasjon og kompetanse.

Ifølge tilsynsrapporten var det klemfare ved adkomst til offshorekranene, stablehjørner på lastbærere og forløper til MOB-båt var utsatt for UV stråling.

Følgende forhold ble observert:

* Ved atkomst til offshorekranene ble det observert klemfare mellom roterende leider og rekkverk, samt under leider mot «grating».

* Flere lastbærere hadde stablehjørner. Disse representerer en fare for fasthuking i båt.

* Forløperen til MOB-båten var utsatt for direkte sollys. Dette representerer en fare for reduksjon av forløperens kapasitet og egenskaper.

Det ble også observert noen forbedringspunkter i forbindelse med manglende/mangelfull dokumentasjon og opplæring, ifølge rapporten.

ExxonMobil har fått frist av Ptil til 1. august 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Forrige artikkelForskningsrådet med 900 millioner til innovasjon
Neste artikkelNHO: Venter noe lysere tider

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR