Funnet i forbindelse med tilsyn med styring av vedlikehold på selskapsnivå.

Tilsynet ble gjennomført av Petroleumstilsynet (Ptil) i perioden 4. februar til 23. mars 2015.

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan selskapsledelsen i Norge involverer seg i, tar stilling til og følger opp beslutningsunderlag for prioritering, planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsaktiviteter. Ptil ønsket også å verifisere hvordan rettighetshaverne er involvert og hvordan relevante deler av organisasjonen og arbeidstakernes representanter er involvert.

Det ble funnet ett avvik knyttet til deltakelse i arbeidsmiljøutvalg.

Ifølge tilsynsrapporten har ikke koordinerende arbeidsmiljøutvalg (K-AMU) arbeidsgiverrepresentanter fra
kontraktørene/underleverandørene.

– Det framgikk av referat fra koordinerende AMU at det kun er arbeidstakerne, og ikke arbeidsgiversiden fra underleverandørene, som er representert i koordinerende AMU, heter det i tilsynsrapporten.

BP har fått frist av Ptil til 5. februar 2016 for å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.

Også ConocoPhillips hadde avvik innen arbeidsmiljøutvalg da Ptil gjennomførte tilsyn med selskapet i fjor.

Forrige artikkelBP kutter mer i Norge
Neste artikkelGir krisepakke på NOK 3 milliarder

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR