Regjeringens beslutning om å opprette et Kina-forum blir hilst velkommen av ulike aktører fra næringsliv og akademia. Tirsdag presenterte utenriksminister Jonas Gahr Støre regjeringens Kina-strategi på forumets første møte.,NTB

– Alle tenker i dag på Kina og hvordan forbindelsene med dette landet skal håndteres. Det må også vi gjøre, særlig etter at Kina er blitt vår viktigste handelspartner i Asia, sa Støre (Ap) i sitt innledningsforedrag.

Han minnet om at det ikke er første gang Norge trekker opp en strategi for Kina. Det skjedde midt på 1990-tallet med Asia-strategien, inkludert Kina, fulgt av UDs Kina-strategi. Nå er det regjeringens Kina-strategi det handler om.

Spleiselag
Sammen med utviklingsminister Erik Solheim (SV) understreker Støre at det ikke bare er regjeringen som skal drive dette arbeidet. Næringslivet har også en rolle å spille, og det samme har akademiske institusjoner.

– Norges Kina-strategi er et spleiselag, der regjeringen skal være tilrettelegger og utenriksdepartementet skal ha det koordinerende ansvar, understreker Støre og får stort sett positive reaksjoner.

I strateginotatet blir det pekt på at hensynet til egen utvikling er overordnet i kinesisk politikk. Men velstandsgapet innad øker, og 200 millioner kinesere lever i dag i ekstrem fattigdom.

Korrupsjon, faren for sosial uro og manglende respekt for grunnleggende menneskerettigheter er noen av utfordringene i det kinesiske samfunn som i dag gir grunnlag for bekymring.

Tenke nytt
– Vi må forholde oss til et kontinent, til en hel kultur. Spennet i samarbeidet er enormt stort, fra foredling av fisk til helsespørsmål og arbeid med internasjonale avtaleverk, fremholder Støre.

Kina er i dag så tungt inne i både Afrika og Latin-Amerika at også Norge tvinges til å tenke nytt. Kina driver flere prosjekter i Afrika for utbygging av jernbanenett og andre former for infrastruktur.

– Vi kan ikke konkurrere med Kina på disse områdene og skal heller ikke gjøre det, sier Solheim. Han understreker at Norge skal arbeide på felt der vi mener vi er gode, som demokratiutbygging og kvinnespørsmål.

Miljø og klima
Både Støre og Solheim vektlegger samarbeidet med Kina om miljø og klima, ett av områdene der Norge satser.

– Strategien som nå legges fram, tar utgangspunkt i at Kina selv må være interessert i samarbeid. Det skal ikke være vi som løper rundt og misjonerer, sier Solheim, som er dypt uenig med dem som ville avvikle utviklingshjelpen til Kina.

– Det er i vår egen interesse å trappe opp utviklingssamarbeidet, ikke avvikle det, er Solheims oppskrift. Han mener det er nok å peke på miljøspørsmål, CO2 og Kinas mange kullkraftverk.

– Brannene i kinesiske kullgruver utgjør alene 3-4 prosent av verdens totale utslipp av drivhusgasser, og norske bedrifter sitter i dag med teknologi som kan hjelpe kineserne med å skaffe seg renere energi, mener Solheim.

Viktig aktør
Også som internasjonal aktør blir Kina stadig viktigere. Solheim ser det som svært positivt at Kina har utnevnt en spesialutsending til Darfur, selv om det er fortsatte oljeleveranser fra Sudan som er grunnlaget for utnevnelsen.

Men på feltet menneskeretter gjenstår mye, selv om Kina er kommet et godt stykke på vei. Solheim understreker at kineserne er mer interessert i «frihet fra… » enn «frihet til…».

– De er mer opptatt av frihet fra sult, arbeidsledighet og sykdom enn de er av frihet å utøve sin religion, til å ytre seg fritt og organisere seg, sier Solheim. Han mener menneskerettsdialogen som Norge i dag fører med Kina har stor verdi.

– Det gjelder å beholde søkelys på Kinas internasjonale forpliktelser, samtidig som vi må bli bedre til å forstå kineserne, understreker Støre, som mener dialogen med Kina om menneskerettigheter har en stor verdi på lang sikt.

Forrige artikkelUSAs handelsunderskudd minker
Neste artikkelSterk kritikk av NTNU

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR