181 blokker er nominert i Barentshavet i 22. konsesjonsrunde. Det er det høyeste antallet noensinne.

Olje- og energidepartementet har mottatt forslag fra 37 selskaper om blokker som selskapene ønsker inkludert i 22. konsesjonsrunde. Totalt 228 blokker eller deler av blokker er nominert i 22. konsesjonsrunde, hvorav 107 blokker er nominert av to eller flere selskaper. I Barentshavet er det nominert 181 blokker, det høyeste antall noensinne.

– I denne nominasjonen har det vært særlig interesse for vårt nordligste havområde, noe som stadfester Barentshavet som en spennende og internasjonalt attraktiv petroleumsprovins. Dette representerer store muligheter for hele landsdelen. Leting i alle åpnede områder er også svært viktig for å oppnå videre aktivitet, sysselsetting og ringvirkninger i hele Norge, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Oljeselskapene har nå fremmet sitt syn på hvilke blokker de anser som interessante. Tiden fram mot utlysning vil bli brukt til å utarbeide et forslag om blokker til utlysning. Dette forslaget vil bli gjenstand for en offentlig høring, der alle samfunnsinteresser blir invitert for å si sin mening om forslaget. Hvilke blokker som til slutt utlyses avgjøres av Regjeringen ut i fra en helhetsvurdering.

Selskapene ble invitert til å nominere blokker 2. november 2011, med frist 11. januar 2012. I likhet med praksis de senere rundene, ble selskapene oppfordret til å begrense antallet blokker til 15. Dette er gjort for å sikre et fokus på de blokkene som selskapene anser for å være mest interessante.

Det tas sikte på å utlyse 22. konsesjonsrunde før sommeren, og tildeling av nye utvinningstillatelser er planlagt våren 2013.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR