Fjerde kvartal 2011: 60,7 milliarder kroner. 42 prosent mer enn samme periode året før.

Statoils driftsresultat for fjerde kvartal 2011 var på 60,7 milliarder kroner, en økning på 42 prosent sammenlignet med 42,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2010. Driftsresultatet for 2011 var på 211,8 milliarder kroner, sammenlignet med 137,3 milliarder kroner i 2010, opplyser Statoil.

– Statoil leverte et rekordhøyt økonomisk resultat, forbedret sikkerheten ytterligere og tok viktige strategiske skritt i 2011, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Sterke leteresultater
Ifølge selskapet var produksjonen for 2011 i tråd med forventningene. Statoil fullførte 41 letebrønner og 22 av disse er funn.

– Vi har oppnådd sterke leteresultater i 2011, og har økt Statoils ressursbase med mer enn 1 milliard fat. Dette er funn med høyt potensiale i en moden oljeprovins som Nordsjøen og i Barentshavet, og bekrefter potensialet til norsk sokkel, sier Lund.

Statoil oppnådde en reserveerstatningsrate (RRR) på 1,17 i 2011, hvorav den organiske RRR var på over 1,0. RRR for olje separat var på 1,45 inkludert effektene av salg og oppkjøp.

– Vi har i senere år systematisk styrket vår ressursbase. Vår nåværende ressursbase støtter opp under en fortsatt sterk reserveerstatning i årene framover, sier Lund.

Egenproduksjon var på 1,975 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2011, sammenlignet med 1,945 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2010. Samlet egenproduksjon var 1,850 millioner foe per dag i 2011, sammenlignet med 1,888 millioner foe per dag i 2010.

Styrket posisjon
Ifølge Statoil har selskapet i 2011 hatt både sterk kontantstrøm fra driften og betydelige inntekter fra strategiske porteføljejusteringer.

Porteføljejusteringer i 2011 omfatter sluttføring av nedsalg i Peregrino-feltet og oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh, salg av eierandeler i Gassled, salgsavtale med Centrica vedrørende eierandeler på norsk sokkel, samt oppkjøpet av Brigham Exploration Company.

– Gjennom utvikling av Statoils prosjektportefølje og de sterke leteresultatene, har Statoil styrket sin posisjon både på norsk sokkel og internasjonalt, sier Lund.

Det økte resultatet i fjerde kvartal 2011 skyldes hovedsakelig høyere priser for væsker og gass, og en gevinst ved salg av eierandeler, hovedsakelig i Gassled, på 8,5 milliarder kroner. Lavere salgsvolumer både for væsker og gass, samt økte driftsutgifter motvirket delvis økningen i driftsresultatet, skriver Statoil i en melding.

Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2011 var på 45,9 milliarder kroner, sammenlignet med 40,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2010.

Justert driftsresultat etter skatt i fjerde kvartal 2011 var på 14,5 milliarder kroner, en økning fra 11,0 milliarder kroner i fjerde kvartal 2010. Den effektive justerte skattesatsen var på 68,4 % og 73,0 % i henholdsvis fjerde kvartal 2011 og 2010.

Resultatet i fjerde kvartal 2011 var på 25,5 milliarder kroner, sammenlignet med 9,7 milliarder kroner i samme periode i 2010. Den betydelige økningen skyldtes hovedsakelig høyere driftsresultat og lavere tap på netto finansposter, noe som delvis ble motvirket av økt skattekostnad. Skatteprosenten for kvartalet var på 57,7 %. Statoil betalte 112,6 milliarder kroner i skatt i 2011, sammenlignet med 92,3 milliarder kroner i 2010.

Styret i Statoil foreslår et utbytte på 6,50 kroner per aksje for 2011. Til sammenligning var utbyttet på 6,25 kroner per aksje for 2010. Utviklingen er i samsvar med retningslinjene for utbetaling av utbytte.

Videre utvikling og ambisjoner
Statoil vil fortsette utviklingen av den store porteføljen av leteandeler og forventer å ferdigstille omkring 40 brønner i 2012. Samlet aktivitetsnivå for letevirksomheten vil tilsvare nivået i 2011 på rundt 3 milliarder amerikanske dollar, eksklusiv signaturbonuser.

Statoil har som ambisjon at produksjonsenhetskostnaden fortsatt skal ligge i øvre kvartil blant sammenlignbare selskaper.

For perioden etter 2012 har Statoil ambisjon om å oppnå en egenproduksjon på over 2,5 millioner fat oljeekvivalenter i 2020.

Siden tredje kvartal 2011, vurderer Statoil flere ting som viktige for den utviklingen som har vært. Blant annet disse:

1. Vellykket forretningsutvikling, understreket av Statoils kjøp av Brigham Exploration Company i desember. Dette posisjonerer Statoil for stegvis oppbygging som operatør for eiendeler på land i USA.

2. Optimalisering av porteføljen gjennom salg av eierandeler i Gassled, godkjent av Olje- og Energidepartementet (OED), og salg av eierandeler i tre felt som ledd i videre strømlinjeforming av porteføljen på norsk sokkel gjennom salgsavtalen med Centrica.

3. Internasjonal vekst, ved at Statoil ble tildelt operatøransvar for pre-salt-blokkene 38 og 39 og en partnerposisjon i blokk 22, 25 og 40 i Kwanza-bassenget i Angola.

4. Ytterligere styrking av ressursene ved at avgrensningsbrønnen Espevær økte volumanslagene i det tidligere Aldous-, nå Johan Sverdrup-funnet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR