Ved utløpet av søknadsfristen for årets tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 29 selskaper. Dette er nesten en dobling på to år. Samtidig er også mulighetene blitt fler.

Av Torstein Schjølberg

– Den store interessen for modne områder fortsetter. Det er i år nesten dobbelt så mange selskaper som for to år siden. Det er positivt å se at flere av de nye selskapene på norsk sokkel har levert inn søknader i årets TFO-runde. Samtidig er det blant de store, etablerte aktørene fortsatt en stor interesse for modne områder, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

For 2005 er det blitt utlyst 192 blokker, en økning på 40-50 blokker i forhold til de to foregående år.

Disse selskapene har søkt om utvinningstillatelser:
Altinex Oil AS
A/S Norske Shell
BG Norge AS
ConocoPhillips Skandinavia AS
DNO AS
DONG Norge AS
Endeavour Energy Norge AS
Ener Petroleum ASA
Eni Norge AS
E. ON Ruhrgas Norge AS
Esso Norge AS
Gaz de France Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS
Lundin Norway AS
Maersk Oil Norway AS
Marathon Petroleum Norge AS
Norsk Hydro Produksjon a.s
Norwegian Energy Company AS (NORECO)
Paladin Resources Norge AS
Pertra AS
Petro-Canada UK Limited
Premier Oil Norge AS
Revus Energy AS
RWE Dea Norge AS
Statoil ASA
Svenska Petroleum Exploration Norge AS
Talisman Energy Norge AS
Total E & P Norge AS
Wintershall Norge AS.

Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO2005 i løpet av desember 2005.

Bakgrunn
I 2003 introduserte regjeringen ordningen med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i modne deler av norsk sokkel. Ordningen erstattet de årlige Nordsjøtildelingene. De forhåndsdefinerte områdene omfatter i dag areal i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet.

TFO-systemet skal sikre at meget store areal nær eksisterende og planlagt infrastruktur gjøres tilgjengelig for industrien i årene som kommer.

Dette skal bidra til god kapasitetsutnyttelse av produksjons- og transportinnretninger på sokkelen.

Ordningen gir også gode muligheter for nye og mindre aktører på norsk sokkel.
(Se tema: Nye aktører – Nettversjon av tidligere artikkel i PETROmagasinet )

TFO-området skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder modnes for petroleumsaktivitet.

Utlyste blokker eller deler av blokker i TFO:
2003 – 143 blokker
2004 – 151 blokker
2005 – 192 blokker

Antall selskaper som søkte om deltakerandel:
2003 – 16 selskaper
2004 – 22 selskaper
2005 – 29 selskaper

Kildemateriale: OED

Forrige artikkelNy sultkatastrofe i emning i Afrika – FN taler for døve ører
Neste artikkelIrans president benekter intervju

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR