ConocoPhillips Skandinavia har inngått en befraktningsavtale med Rem Vision for forsyningsfartøyet «Rem Vision». Kontrakten varer ut 2011, men kan bli forlenget.

Forsyningsfartøyet «Rem Vision» er av typen VS 495. Rem Offshore eier 54 prosent av aksjene i Rem Vision AS.

– Kontrakten har en varighet på ut år 2011, med opsjoner på ytterligere seks år. Oppstarten på kontrakten er november 2010. Kontrakten er inngått på markedsmessige vilkår, heter det kort i en pressemelding sendt ut før helgen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR