Havarerte skip verden over inneholder ofte store mengder olje og kjemikalier. Frank Mohn Oil & Gas (FRAMO) kan komme denne miljøtrusselen i forkjøpet – med en risikofri metode.

AV: Torstein Schjølberg

Foto: FRAMO

Det såkalte ROLS-system, ”Remote Off Loading System”, tømmer ifølge selskapet havarerte skip for olje, effektivt og risikofritt både for mannskap og miljø.

– I miljøsammenheng er dette viktig teknologisk utvikling. Vi går ned til de havarerte skipene, tar ut olje eller kjemikalier, og fjerner risikoen for utslipp i økosystemet, sier markedssjef hos FRAMO, Geir Helgesen.

Løsningen er nominert til ONS innovasjonspris 2008.
– Å bli nominert for teknologi som fjerner miljøbomber fra havbunnen, gjør oss spesielt glade, sier Helgesen.

ONS innovasjonspris er ettertraktet

ROLS-systemet er utviklet av FRAMO siden midten av 90-tallet, og baserer seg ifølge Helgesen på mange års erfaring med produksjon av pumpesystemer til maritim og til olje og gas markedet. Han opplyser at selskapet er alene i verden om å tilby dette systemet.

-Risikofritt
Dette verktøyet borer seg gjennom dobbeltskrog.
Foto: FRAMO

Enkelt fortalt er ROLS et fjernstyrt verktøy som styres ned til det forliste skipet. Der borer det seg gjennom skipets skuteside, og inn til selve tankene. Dette gjelder både skip med enkelt skrog og skip med dobbeltskrog.

Når hullet er boret, blir oljen pumpet opp til skip på overflaten.
– Operativ erfaring fastslår entydig at systemet fungerer effektivt og risikofritt for miljø og involverte i operasjonen. Det er ingen mennesker i nærheten av selve undervannns- operasjonen – alt er fjernstyrt. Dette er med andre ord en sikker og effektiv måte å gjennomføre en høyrisiko jobb på, sier Helgesen.

Historisk sett har olje fra forliste skip blitt fjernet ved å bruke dykkere som utfører selve tømmingsarbeidet. Men dette er både risikofylt, tidskrevende og ikke minst kostnadskrevende.
Dykkerne er svært utsatt for kjemikalier og andre farer. Dersom dykkere tømmer et orlogsskip fra krigens dager kan de også være eksponert for fare fra mulige eksplosjoner fra udetonert ammunisjon.

Full pakke
Leder ved Frank Mohn AS Environmental Products & Services, Erik Gloppen, sier at selskapet gjennom flere år har opparbeidet seg en unik spisskompetanse på dette området.

Han opplyser at hvert år utfører selskapet mellom 30 og 40 slike jobber rundt om i hele verden.
– ROLS-systemet leies ut sammen med kvalifisert personell. Vi har tømt skip i forskjellige størrelser og tankvolum, vær, klima, og ulike dybder. Systemet har høy kapasitet, og er svært fleksibelt både i forhold til dybde og andre ytre forhold, sier Gloppen.

Han framhever at jo tidligere de kan komme i gang med tømmingen jo bedre.
– Vi har utført slike jobber på skip som har lagt på havbunnen i flere tiår, men det er en fordel å komme raskt i gang mens stålet på båten fremdeles er sterkt.

Selskapet er operativt over hele verden. Samme hvor ulykken skulle inntreffe og hvor utilgjengelig skipet er, så kan FRAMO være på plass i løpet av relativt kort tid.
– Vi er i beredskap 24 timer i døgnet. Dersom vi ikke snakker om et alt for avsidesliggende steder, klarer vi i de aller fleste tilfelle å være på plass i løpet av et døgn, sier Gloppen.

60 supertankere
Selskapet har lang fartstid innen denne type operasjoner – også før ROLS-systemet ble tatt i bruk. Siden begynnelsen på 80-tallet har Frank Mohn AS ifølge Gloppen pumpet ut over 15 millioner kubikkmeter olje fra havarerte skip rundt om i hele verden.

– 15 millioner kubikkmeter tilsvarer 60 fulle supertankere. Å tømme havarerte og skadede skip for olje og kjemikalier er med andre ord noe vi har erfaring med, sier han.

Ifølge tall fra The International Maritime Organization (IMO) gikk det mellom 1966 og 1985 aldri ned færre enn 300 skip årlig. De verste årene, 1978 og 1979, gikk det til sammen ned nesten 1000 skip. Etter 1980 begynte antallet å falle dramatisk, og i 1990 kom man for første gang under 200 årlige forlis. I perioden 2001-2006 har 825 skip av en viss størrelse forlist.

Totalt ligger mange tusen skip på havbunnen, flere av dem med store mengder olje i tankene.