For første gang er Svalbard stedet for Kystverkets årlige, store oljevernøvelse. Samtidig vil Kystverkets nyeste fartøy, hybridskipet OV «Bøkfjord», få testet sine funksjoner ved en oljevernaksjon.

Økt skipstrafikk i nordområdene er en av årsakene til at Kystverket og Sysselmannen på Svalbard rigger for en oljevernøvelse med personell og nytt utstyr på plass i nord.

Listen over deltakere, utstyr og fartøy som involveres er lang. Den viser at både Kystverket og Sysselmannen på Svalbard tar punktene som ble pekt på i miljørisikoanalysen for Svalbard på alvor, skriver NTB.

Så behov for storøvelse

– I miljørisikoanalysen for Svalbard så man et behov for å øve på større hendelser på Svalbard, blant annet som følge av økning i skipstrafikken i nordområdene, og risikoen det medfører for at en større hendelse med akutt forurensning kan oppstå, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Som følge av analysen har nytt oljevernutstyr kommet på plass på Svalbard, og flere fartøy har blitt rustet opp med ny teknologi for å bekjempe akutt forurensning.

Kystverkets nyeste fartøy, hybridskipet OV «Bøkfjord», vil for første gang få testet sine funksjoner ved en oljevernaksjon i denne øvelsen. Hybridfartøyet ble døpt 15. september, og setter om kort tid kurs for Svalbard og denne oljevernøvelsen.

Les mer: Kystverket med sitt første hybridfartøy

Tester ut beredskapsplanene

– Hvert år har vi en større øvelse, med ulike øvingsmål. I år vil vi få testet hvordan vi gjennomfører en oljevernaksjon sammen med Sysselmannen på Svalbard. Slik kan vi erfare hvordan vi jobber sammen, sier Ly.

– Dette blir også første gangen vi skal gjennomføre en så stor strandaksjon på Svalbard, sier Ly.

Han legger til at det krever særskilte HMS-hensyn når personell skal gjøre strendene på Svalbard fri for oljesøl.

Nyttig for sysselmannen

– Det er svært nyttig for Sysselmannen at vi har en slik stor oljevernøvelse. Vi har en avtale med Kystverket om at Sysselmannen oppbevarer oljevernutstyr og tar hånd om hendelsen i den første fasen før Kystverket overtar. Å få øvd på selve aksjonen og overgangen mellom Sysselmannens og Kystverkets aksjonsledelse vil gi nyttige erfaringer hvis det skulle oppstå en reell situasjon, sier sysselmannsoverbetjent Ole Jakob Malmo.

Overtar som forurensningsmyndighet

En aksjon på Svalbard vil begynne med at sysselmannen aksjonerer med de ressursene de har. Deretter kommer Kystverket på banen med sine ressurser.

– I praksis overtar vi som forurensningsmyndighet, men poenget er at vi jobber sammen, forklarer beredskapsdirektøren.

Scenario for øvelsen er et konteinerskip som grunnstøter ved Isfjorden 27. september. Det lekker ut olje, som vil nå kysten – og et svært sårbart miljø. I løpet av ettermiddagen blir det klart at hendelsen er av et så stort omfang at Kystverket må ta over aksjonsledelsen. Dermed erklærer beredskapsdirektøren at det blir en statlig aksjon.

(Foto: NTB)
(Foto: NTB)

Disse vil delta i øvelsen:

Kystverket
Sysselmannen på Svalbard
Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH)
Kystvakten
Hovedredningssentralen i Nord-Norge
Sjøfartsdirektoratet
Miljødirektoratet
Norsk Polarinstitutt
Norsk oljevernforening for operatørselskap, NOFO
Rederi
Forsikringsselskap
Planlagte fartøy for øvelsen:

«Polarsyssel»
«KV Barentshav»
«OV Bøkfjord» (helt nytt hybridskip, døpes 15. september, vil være stasjonert i nord)
«Elling Carlsen»
«Longyear 2»
«Ulla Rinman»
«Farm»
Statlig slepebåt
RV Lance
Simulert havarist
Luft/ overvåkningsressurser:

LN-KYV (Kystverkets overvåkningsfly)
Helikopter fra Sysselmannen
Aerostat (NOFO ballong)
Helikopter fra Polarinstituttet

Øvelse Svalbard vil foregå i uke 39, 27. til 28. september.

Forrige artikkelSe video: Vega
Neste artikkelOljeministeren bekrefter at han feilinformerte Solberg

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR