VNG Norge har så smått startet arbeidet med det som blir en vesentlig riggkontrakt på norsk sokkel.

De har et boreprogram i støpeskjeen for Pil & Bue-utviklingen som vil gå over flere faser og jakter semi-rigg til dette.

Jobben i Norskehavet blir en svært kjærkommen kontrakt, dersom lisensen bestemmer seg for å ta den endelige investeringsbeslutningen senere i år.

Etter det petro.no kjenner til skal operatøren VNG Norge nylig ha startet sine første undersøkelser i riggmarkedet for å et boreprogram på to eller tre faser. Fase 1 starter i 2020 og fase 2 i 2022. Disse har en estimert varighet på omtrent et halvt år hver. Fase 3 avhenger av resultatene i de to første, men vil ventelige være noe kortere. Oppstart kan bli i 2024.

Siden det ikke er en sammenhengende kampanje, vil det være mulighet for flere løsninger når det kommer til riggvalg. Dette betyr at det ikke trenger å være en enkeltrigg som får oppdragene.

Det er sannsynlig at det skal bores fire produksjonsbrønner, tre injeksjonsbrønner og en brønn for gassløft.

Pil & Bue ligger på Haltenterassen i Norskehavet, i lisens 586. Funnene er lokalisert 32 kilometer sørvest av Njord og en havbunnsinnretning knyttet til Njord-plattformen er partnerskapets foretrukne utbyggingsløsning for Pil & Bue.

Det ble kjent i november i fjor.

I februar ble det klart at partnerskapet i lisens 586 har passert DG2 og planen er å ta den endelige investeringsbeslutningen mot slutten av 2017.

Partnere i lisens 586/ Pil&Bue:

  • VNG Norge (operatør, 30 %)
  • Faroe Petroleum (25 %)
  • Point Resources (45 %)
  • Totalt ressursestimat: 90-200 Mboe
Forrige artikkelNå har også denne riggen fått ny kontrakt
Neste artikkelRetrovideo: Slik var livet på Statfjord i 1989

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR