Industri Energi (IE) startet tirsdag mekling mot Oljeindustriens Landsforening (OLF) på landbaseavtalen. Om ikke partene blir enige innen midnatt, blir det streik fra torsdag.

Om det blir streik, blir 136 av 1054 IE-medlemmer tatt ut. De er i dag ansatt ved forsyningsbaser langs kysten og konstruksjons- og vedlikeholdsbedrifter.

Medlemmene det er varslet streik for er ansatte ved Cost Center Base. Forsyningsbasen har blant annet store leveranser til Statoil. I tillegg har IE varslet streik for ansatte i KCA Deutag Drilling, som stort sett utfører vedlikeholdsoppdrag for Statoil. Begge virksomhetene er lokalisert i Bergen.

Overenskomsten i Landbaseavtalen gjelder for fagarbeidere, baseoperatører, arbeidsledere og tekniske- og merkantile funksjonærer.

– Videre tas ansatte i konstruksjons- og vedlikeholdsselskapet IKM Laboratorium i Stavanger ut i streik, skriver IE på sine nettsider.

Brudd i forhandlingene mellom partene skjedde 20. mai. En av årsakene til bruddet som IE oppgir er at OLF ikke ville innfri krav om adgang til dagsing eller såkalt gå sakte aksjon ved lokal uenighet ved KCA Deutag.

– Vi er skuffet over at vi ikke kom til enighet og at OLF ikke ville innfri vårt viktige krav knyttet til KCA Deutag. Tillitsvalgte fra alle bedriftene innen området landbase støtter de ansatte i KCA Deutag sitt krav, oppsummerte Frode Alfheim, IEs forhandlingsleder.

Riksmeklingsmann for landbaseavtalen er Anne Cathrine Frøstrup.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR