Petroleumstilsynet har avdekket store nivå- og kvalitetsforskjeller på risikovurderingene hos ansatte i operatørselskaper og entreprenørselskaper.

– Det var karakteristisk for operatørgruppene i tilsynet å ha systemer for kartlegging og risikovurdering integrert i styringssystemet – mens slike systemer i mindre grad var integrert i entreprenørenes, skriver Petroleumstilsynet i etterkant av tilsynet som har avdekket ulikhetene.

Tilsynet har vært en vekker og har bidratt til økt erkjennelse i selskapene om at risikoforhold for enkelte grupper ikke er ivaretatt på en tilstrekkelig måte, særlig blant entreprenøransatte.

Petroleumstilsynets undersøkelser avslørte blant annet at tilnærmet 100 prosent av de ansatte hos operatørene ble fanget opp av bedriftshelsetjenesten, mens blant entreprenørene var det samme tallet bare 60 prosent.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR