I Rogaland økte antall patentsøknader med 23,6 prosent de siste 12 månedene sammenlignet med året før, i motsetning til Oslo som har hatt en reduksjon på 20 prosent.

Det viser statistikk Greater Stavanger har utarbeidet.

Hittil i 2016 har Rogaland hatt 210 registrerte patentsøknader, mens Oslo har hatt 140. Siden oljenedgangen startet i 2014, har Rogaland vært foran Oslo på antall patentsøknader. Man må helt tilbake til 2013 for å se at Oslo lå foran Stavanger, og da kun med syv flere søknader enn vestlandsfylket.

(Artikkelen fortsetter under grafen.)

Patent patentsøknader Greater Stavanger

Hvorfor ligger Rogaland foran Oslo?

Daglig leder i Håmsø Patentbyrå i Sandnes, Gunnar Håmsø, mener det er helt klart at oljenedgangen har frigjort kreative ressurser, både internt i etablerte selskaper som nå finner tid til å forfølge ideer som tidligere ble nedprioritert, og mange erfarne ingeniører som bruker sin oppfinnsomhet til å starte ny virksomhet.

I tillegg skjerpes den generelle konkurransen i nedgangstider og øker fokus på å beskytte konkurransekraften gjennom patentbeskyttelse.

Sterk vilje til nyskapning

– Vi vet at vi har mye kompetanse og teknologi i vår region som kan komme til anvendelse på nye områder. Oppgangen i antall patentsøknader kan tyde på at det er i ferd med å skje, sier administrerende direktør Kristin Reitan Husebø i næringsutviklingsselskapet Greater Stavanger.

– Antall nyetableringer har også økt, med 14 prosent de tre første kvartalene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. Det er svært gledelig, og det viser at det er en vilje og kraft i Stavanger-regionen til nyskapning, sier hun.

Gründere fra oljeindustrien framtredende

– Den betydelige gründeraktiviteten er nok mest framtredende, sier Håmsø og påpeker at dette utvilsomt henger sammen med ekstra satsinger fra støtteapparatet.

– Vi møter nå mange flinke gründere som tidligere hadde faste jobber i oljerelatert industri. De fleste har nye og bedre løsninger fra den industrien de kjenner best, men vi ser også en del eksempler på oljerelatert teknologi anvendt innen oppdrett, skogbruk, fornybar energi, for å nevne noen områder, forteller han.

Trendforskjeller fra da oljenedgangen startet

Patentbyrået sier de ser to markerte trendforskjeller i patentsøknadene fra da oljenedgangen startet.

Den første er at bedriftene viser økt bevissthet med hensyn til beskyttelse av immaterielle rettigheter og en klart økt kostnadsbevissthet.

Den andre er at mange flere nå spør seg om de trenger alle patentene, hvor viktige de er for kjernevirksomheten, om de kan selges eller lisensieres – eller rett og slett la dem utløpe for å spare årsavgiftene?

– En norsk søknad gjelder i første omgang kun i Norge, og etter en tid må søkeren ta stilling til om det skal søkes patent også i andre land. Mange velger å redusere antall land det patenteres i med utgangspunkt i at konkurrenter sannsynligvis ikke ønsker å satse på et begrenset markedsområde. Dette er en komplisert vurdering utfra type teknologi, markedsstruktur og andre forhold, sier Håmsø.

 

Forrige artikkelFortsatt økende riggaktivitet i USA
Neste artikkelPetroleumstilsynet og politiet gransker «Scarabeo 5»-brannen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR